0

Vahvuudet näkyviksi!

ma 29.10.2018·

klo 9:15

-15:30

Miten kehittää omaa osaamistaan? Missä me kirjastolaiset olemme hyviä ja miten osaamista voisi vielä parantaa? Vahvuudet näkyviksi! -koulutuspäivä pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kirjastojen tehtäväkenttä laajentuu vuosi vuodelta ja henkilökunnalta vaaditaan monenlaista osaamista. Välillä on vaikea pysyä perässä siinä, mitä oikein pitäisi osata ja miten omaa osaamistaan voisi kehittää. Meitä kirjastolaisia leimaa toisinaan myös turha vaatimattomuus. Osaamme ja pystymme monenlaiseen, mutta osaammeko tuoda osaamistamme ja vahvuuksiamme näkyviksi?

Osaamisen kehittämiseksi alueellamme on mm. toteutettu Varsinais-Suomen kirjastojen osaamiskartoitus ja alueellisessa kehittämistoiminnassa osaamisen kehittäminen on keskiössä. Tämä Tutun kaupunginkirjastossa järjestettävä koulutuspäivä on myös yksi askel osaamisen kehittämisessä!

Koulutuspäivän aamupäivän osuudessa kuulemme osaamiskartoituksen tuloksista sekä Ritva Hyttisen puheenvuoron ammatillisesta kasvusta. Iltapäivän osuudessa Anu Ojaranta keskittyy siihen, miten osaaminen linkittyy minäpystyvyyteen. Iltapäivän päätteeksi kuulemme Pirkanmaan ja Keski-Suomen AKE-alueen asiakaspalveluhankkeesta. Hankkeessa ollaan lähdetty tutkimaan asiakaspalvelua ja sen parantamista monelta kantilta ja kyselyjä on tehty niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin.

Ohjelma vahvuudet näkyviksi 29.10.2018

Koulutus on Turun kaupunginkirjaston alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta.
Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matkustus-ja ruokailukustannuksistaan.
Koulutus on kaikille avoin, mutta mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, ovat Satakunnan ja Varsinais-Suomen kirjastoammattilaiset etusijalla koulutukseen.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Anne Heino, anne.ma.heino@turku.fi

Koulutuksen materiaalit:

Ohjelma vahvuudet näkyviksi 29.10.2018

Varsinais-Suomen osaamiskartoituksen tuloksia, Anne Heino

Kirjastoalan korkeakoulutus ja monimutkaistuvan työelämän vaatima osaaminen, Ritva Hyttinen

Minäpystyvyys ja osaaminen, Anu Ojaranta