Alueelliset hankkeet

 • Hankkeen toteutusvaihe alkaa syksyllä 2023.

  Hankkeen toteutussuunnitelma

 • Tapahtumatuotannon kehittämiseen tähtäävä hanke, jonka tavoitteena on aktivoida kaikkia alueen kirjastoja järjestämään omia tapahtumiaan. Samaan tapaan vuoden 2022 Uudet ilmiöt tutuksi kirjastossa -hankkeen kanssa luodaan valmiita tapahtumapaketteja, joita kirjastot voivat tilata, mutta samalla edellytetään myös kirjaston oman tapahtuman järjestämistä. Kirjastoja kannustetaan tavoittelemaan uusia kohderyhmiä tai kokeilemaan aivan uudenlaisia tapahtumakonsepteja.

  Hankkeessa järjestetään tapahtumatuotantoon liittyviä koulutuksia, sekä kehitetään metodia, jolla kirjastot voivat tehdä yhteistyötä tapahtumiin liittyen: hyvien ideoiden, tapahtumakonseptien sekä käytännön vinkkien jakaminen koetaan kirjastoissa tärkeäksi, ja kirjastot toivovatkin voivansa helpottaa omaa työtaakkaansa jakamalla yhteisesti tapahtumien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Myös vertaistuen saaminen motivoi kirjastoja tekemään yhteistyötä keskenään.

  Haluatko tilata valmiin tapahtumapaketin kirjastoosi?

  Hanketta koordinoi projektikoordinaattori Miia Utriainen. Otathan yhteyttä missä tahansa hankkeeseen tai tapahtumiin liittyvissä asioissa: miia.utriainen@turku.fi ja 040 356 4356.

 • Uudet ilmiöt tutuksi kirjastossa -hankkeen info 4.3.22 – YouTube

  Hankkeen tarkoitus on tuoda uusia teknologisia, yhteiskunnallisia ja muita ajankohtaisia ilmiöitä tutuksi ihmisille Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastoissa. Hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan kirjastoille valmiita laadukkaita tapahtumapaketteja, joita omiin tiloihinsa tuomalla pienetkin kirjastot voivat välittää ihmisille luotettavaa tietoa tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Hanke tarjoaa kirjastoille sekä valmiit tapahtumapaketit että niihin liittyvät markkinointimateriaalit ja ohjeet tapahtuman järjestämiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi etsitään korkeakouluja, yrityksiä, kunnan muita toimialoja sekä yhdistyksiä. Kevään 2022 aikana tapahtumapaketteja on luotu neljä:

  • Osaatko varautua poikkeustilanteisiin?
  • Koe virtuaalitodellisuus!
  • Avaruus ja satelliitit
  • Mistä enenrgiaa tulevaisuudessa?

  Hanke helpottaa kansalaisten luovimista tietotulvassa ja auttaa ihmisiä pysymään mukana teknologian ja yhteiskunnan kehityksessä. Hankkeen avulla pystytään välittämään ihmisille luotettavaa tietoa tiiviissä ja helposti omaksuttavassa paketissa.

  Hankkeen rahoituksella kustannetaan vähintään yksi tapahtuma kaikille halukkaille kunnille. Hankkeen rahoituksella kustannettujen tapahtumien lisäksi kirjastot voivat ostaa lisätapahtumia omarahoituksella.

  Lisätietoja:

  Selina Raunio, projektikoordinaattori

  selina.raunio@turku.fi

  puh +358 44 907 4340

 • Turun kaupunginkirjasto on alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto. Yleisten kirjastojen digihanke alkoi syksyllä 2019 ja jatkui vuoden 2021 kesään. Hankkeen tarkoituksena oli edistää digitukea Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastoissa kehittämällä kirjastojen henkilöstön osaamista ja vahvistamalla valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen yhteydessä luotua toimintamallia.

  Hankkeen tausta

  Ennen digihanketta tapahtui jo paljon. Anu Ojarannan vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin Lounais-Suomen yleisten kirjastojen henkilökunnan digitaidot. Samalla selvitettiin jokaisen kirjaston tilat ja laiteresurssit, jotta digineuvontaa voidaan järjestää. Tutkimus antoi tärkeää tietoa ja on ollut digihankkeessa tehtävän kehittämistyön perustana. Sen pohjalta myös Yleisten kirjastojen neuvosto YKN laati suosituksensa kirjastojen henkilökunnan digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa.

  Koulutukset ja verkko-oppiminen

  Digihankkeen tehtäviin kuului henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja verkostomaisen toimintamallin luominen. Digitaitoja vahvistavaa koulutusta annettiin sekä lähiopetuksena että webinaarien avulla. Keväällä 2019 Lounais-Suomen kirjastojen henkilökunnan kouluttamiseen suunnattu Digikiertue 1 tavoitti kahdeksan paikkakuntaa ja 107 osallistujaa. Kevään Digikiertue kattoi arviolta 21 % Lounais-Suomen yleisten kirjastojen henkilökunnasta. Syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 Digikiertue 2 pysähtyi 11 paikkakunnalla, ja digitaitoja oppimassa oli 90 kirjastoammattilaista 25 eri kirjastosta. Koulutuskiertueet tavoittivat siis lähes 200 kirjastolaista alueella.

  Hankkeen aikana luotiin myös yleisten kirjastojen verkko-oppimisympäristö Liboppi, joka on hankkeen jälkeen vakiinnuttanut paikkansa kirjastolaisten käytössä. Liboppi antaa mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun ja osaamismerkkien suorittamiseen paikasta ja ajasta riippumatta. Alusta valmistui syksyllä 2019 ja laajeni heti valtakunnalliseksi. Valtakunnallinen toimituskunta koordinoi kurssien tuotantoa. Kurssien sisällöntuotanto on aktiivista eri puolilla Suomea. Osa kursseista on alueellisia, osa taas nostetaan kaikkien AKE-alueiden kirjastolaisten hyödynnettäväksi.

  Digitutorit ja verkostotoiminta

  Digihankkeen aikana perustettiin Digitutorit-työryhmä. Digitutorit seuraavat digiasioita aktiivisesti ja kokoontuvat kahdesti vuodessa toiminnallisiin tapaamisiin. Digitutorit vievät omiin kirjastoihinsa vinkkejä siitä, miten digitaalisia teknologioita voi käyttää kirjastotyön arjessa. Toiminnalla tuetaan kirjastolaisten digitaitojen ylläpitämistä ja kehittämistä.

  Hankkeen aikana vahvistettiin myös digituen tarjoajien verkostoja Lounais-Suomessa. Yhteistyötä tehtiin AKE-alueella käynnissä olleiden maakunnallisten digihankkeiden kanssa, ja tarkoituksena oli tätä kautta saada turvattua sitä, että ihmiset saavat digitukea jokaisella alueen paikkakunnalla.