Liboppi

Liboppi on Suomen yleisten kirjastojen henkilökunnalle suunnattu verkko-oppimisalusta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä täydennyskoulutuskursseja.

Ohjeita Libopin käyttöön:

Rekisteröityminen Liboppiin onnistuu liboppi.fi -etusivulla kirjaudu-painikkeen takaa. Tarkemmat ohjeet löydät alta. Jos et löydä ohjeista etsimääsi tietoa, ota yhteyttä Turun AKEen; ake-kirjasto@turku.fi.

Libopin peruskäyttöä käsittelevät videot Youtubessa:

Videot on tehnyt Hanna Hyttinen Joensuun AKEsta

Libopin kurssit

Libopissa on sekä kaikille Suomen kirjastolaisille yhteisiä kursseja että pelkästään tietyn AKE-alueen henkilökunnalle tarkoitettuja kursseja.

  • Yleisten kirjastojen saavutettavuus
   Kurssi jakaantuu kolmeen moduuliin. Ensimmäisessä moduulissa tutustut kirjastojen saavutettavuuteen strategisesta näkökulmasta, toinen moduuli käsittelee saavutettavuutta digitaalisessa ympäristössä ja kolmas moduuli perehdyttää näkökulmiin tilojen saavutettavuudesta. Yleisten kirjastojen saavutettavuus -kurssin kunkin moduulin suorittaminen kestää aiemmasta osaamisesta riippuen noin 3-9 tuntia. Pääset kurssille kurssiavaimella SAAVUTETTAVA.

  • Kirjastot ja demokratia
   Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää kirjastoissa työskentelevien käsitystä siitä, miten yleiset kirjastot pystyvät toteuttamaan kirjastolain §2 kohtaa ’edistää aktiivista kansalaisuutta, sananvapautta ja demokratiaa’. Kurssin sisältö koostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät aihetta eri näkökulmista. Moduulit koostuvat luentovideoista ja jokaiseen videoon liittyy kertaava tehtävä. Pääset kurssille kurssiavaimella KIRDEM2223.

  • Kohti kokoelmatyötä
   Kurssi sisältää kokoelmatyön perusasioita, ja se on rakennettu vuorovaikutuspohjaisesti. Tavoitteena on jakaa kentän kokoelmatyön tuntemusta ja hyviä käytänteitä. Kurssi sisältää keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotta kokoelmiin liittyvää tietämystä, kysymyksiä ja pohdintoja saadaan näkyviksi ja jaettaviksi. Kurssi koostuu kolmesta osasta: kokoelmapolitiikat ja –linjaukset, kokoelmatyö, sekä digitaalinen kokoelma ja digimedian rooli. Kurssin arvioitu suoritusaika on 4,5 tuntia, lisämateriaalien kanssa noin seitsemän tuntia. Kurssille ei tarvita kurssiavainta!

  • Nuortenosastolle!
   Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen. Pääset kurssille kurssiavaimelle sjkerte.

  • YKN:n digitaitosuositukset (9/2021 julkaistu ajantasaistettu kurssi)
   Kurssi pohjautuu Yleisten kirjastojen neuvostojen (YKN) suositukseen digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa. Kurssi kokoaa yhteen materiaaleja, joihin tutustuttuaan opiskelija hallitsee perustasolla YKN:n digitaitosuositusten pääkohtien sisältöjä. Pääset kurssille kurssiavaimella YKN.
   Vanhempi versio tästä kurssista löytyy Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelliselta kurssialustalta.

  • Finnan perusteet
   Kurssi on tarkoitettu täydentäväksi aineistoksi Finnan peruskoulutukseen tai itsenäisesti suoritettavaksi perehdytysaineistoksi. Kurssi tarjoaa tietoa Finnasta kiinnostuneille ja Finnaan liittymistä suunnitteleville organisaatioille. Se toimii myös perehdytyksenä Finnassa mukana olevien organisaatioiden henkilökunnalle Finnan tarjoamiin palveluihin ja mahdollisuuksiin. Kurssille ei tarvita kurssiavainta!

  • Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen
   Kurssi on perehdytys (nuorten) aikuisten lukutaidon tukemiseen kirjastossa. Kurssi pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa luotuun verkkokäsikirjaan Lukulux.fi, joka sisältää käytännössä testattuja toimintatapoja, sekä runsaasti lisätietoa lukemattomuudesta. Pääset kurssille kurssiavaimella lukulux

  • Selkokielen perusteet
   Kurssilla perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutuksen jälkeen tunnet selkokielen perusteet ja osaat muokata viestintää sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Kurssi on tarkoitettu vain kirjastojen työntekijöille ja kirjastoalan opiskelijoille. Kurssiavain on lähetetty sähköpostilla tämän sivuston uutiskirjeen tilaajille. Jos sinulla ei ole kurssiavainta, voit pyytää sitä AKE-ihmisiltä sähköpostilla osoitteesta AKE-kirjasto@turku.fi.

  • Lastenkirjastotyön sisältöpakki
   Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Pääset kurssille kurssiavaimella lanupakki

  • Parasta palvelua omatoimisesti
   Parasta palvelua omatoimisesti -hanke selvitti parhaita käytäntöjä ja malleja tuoda osallistaminen osaksi omatoimikirjastojen työkulttuuria. Kirjastoa tutkittiin sekä tila- että palvelunäkökulmasta. Hankkeen tulosten pohjalta luotu Liboppi-kurssi ja opaskirjanen tukevat osallistamisen polkua ja rohkaisevat kaikkia kirjastoja kehittämään toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa. Pääset kurssille kurssiavaimella omatoimikirjastot.

  • Pelikasvatusta kirjastossa
   Helmet-kirjastojen peliverkoston yhdessä laatima etäopiskelupaketti, jonka avulla voit kehittää omaa osaamistasi sekä pelikasvatuksellista työotetta. Kurssille ei tarvita kurssiavainta.

  • Digituki kirjastoissa
   Digituki on tärkeä osa kirjastojen palveluvalikoimaa. Tämä kurssikokonaisuuus tutustuttaa verkko-oppijat siihen, mitä digituki kirjastoissa tarkoittaa. Pääset kurssille kurssiavaimella digituki

  • Tekijänoikeudet-webinaari
   Pääset kurssille kurssiavaimella digidiplomi

  • Turvallisesti verkossa
   Pääset kurssille kurssiavaimella digidiplomi

  • Office 365 -perusteet
   Pääset kurssille kurssiavaimella digidiplomi

  • Bibliotekens marknadsföring
   Teori och praktiska exempel för den som vill planera marknadsföring och få en bättre struktur, eller annars vill veta mer och bli inspirerad. Registreringsnyckel är marketing.

  • Mediekunskap för bibliotekarier
   Kursen kommer att innehålla 5 skilda moduler som publiceras varannan vecka. Linda Mannila har gjort hela kurshelheten. Kursnyckel till kursen Mediekunskap för bibliotekarier är mediekunskap.

  • En ny kurs i Liboppi: Infokurs i lättläst
   Att skriva lättläst handlar om att anpassa sin text så att fler kan ta till sig innehållet – även de som har svårt för att läsa. Det kräver därmed extra mycket skärpa och omsorg att skriva lättlästa texter. På infokursen går vi igenom grunderna för vad man ska tänka på för att göra texten lättare att förstå. Under kursens finns det också några uppgifter som hjälper dig att komma i gång med att skriva lättläst. Kursnyckel till kursen är lättläst.
  • YKN:n digitaitosuositukset 2020
   HUOM! Tästä kurssista löytyy uudempi versio valtakunnallisesta Kirjastojen yhteiset -kategoriasta! Kurssi pohjautuu Yleisten kirjastojen neuvostojen (YKN) suositukseen digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa. Kurssi kokoaa yhteen materiaaleja, joihin tutustuttuaan opiskelija hallitsee perustasolla YKN:n digitaitosuositusten pääkohtien sisältöjä. Pääset kurssille kurssiavaimella digituki

  • Kirjastojen E-aineistot
   Kurssille on valikoitu Lounais-Suomen kirjastoissa eniten käytössä olevia e-aineistoja. Mukana on oppimateriaalia seuraavista: Ellibs, ePress- ja eMagz, Naxos, Finna.fi, eKirjasto, PressReader, Overdrive, Elib ja Biblio, Rockway ja Viddla. Materiaalin lisäksi mukana on pieni testi jokaisesta. Kurssin suoritettuasi osaat opastaa asiakasta käyttämään e-kirjoja, lukemaan e-lehtiä sekä kuuntelemaan musiikkia ja e-äänikirjoja e-aineistopalveluiden kautta. Pääset kurssille kurssiavaimella digituki

  • Kuvankäsittely Pixlr.com-pilvipalvelussa
   Kuvankäsittelyn perusasioita maksuttomassa, pilvipohjaisessa kuvankäsittelyohjelma Pixlr E:ssä. Kurssi koostuu ohjeista, niihin liittyvistä tehtävistä ja taustamateriaalista. Pääset kurssille kurssiavaimella digituki

  • Lounais-Suomen yleisten kirjastojen mediakasvatussuunnitelma
   Mediakasvatuksen peruskäsitteitä, keskustelua ja hauskoja tehtäviä. Kurssilla tunnistat omia vahvuuksiasi, ja suunnittelet, mihin haluat seuraavaksi ryhtyä oman kirjastosi mediakasvatuksessa. Kurssilla käydään myös läpi netissä olevia muiden toimijoiden laadukkaita, valmiita materiaaleja eri ikäryhmille. Ei kurssiavainta.