30

Syys

Mitä on kulttuurihyvinvointi?

to 30.9.2021·

klo 13:00

-14:30

Mitä on kulttuurihyvinvointi?
Kouluttajina projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf ja projektisuunnittelija Liisa Laitinen Taikusydän-yhteyspisteestä ja Turun AMK:sta

Koulutuksen materiaalit

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu paljon. Taidetta ja kulttuuria tarkastellaan yhä useammin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää. Tästä ilmiöstä on alettu viime vuosina käyttää käsitettä kulttuurihyvinvointi. Koulutuksessa tutustutaan kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvään tutkimukseen ja tutkimustuloksiin sekä niiden soveltamiseen käytännössä eri esimerkkien kautta. Koulutuksen tuottaa Kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän.

Koulutus on ensimmäinen osa Turun AKEn ja Turun kaupungin poikkihallinnollisen kulttuurihyvinvointityöryhmän järjestämää kolmen koulutuksen sarjaa.

Sarjan muut osat ovat

Lisätiedot koulutuksista: AKE-kirjasto@turku.fi