4

Svensk barnbiblioteksträff

ke 3.4.2019·

klo 9:30

-15:00

Program: Svensk barnbiblioteksträff 2019

Anmälan 27.3 senast: https://www.lyyti.fi/reg/Barnbibliotekstraffen_6754

Presentationernas bildspel:

Barnsligt AKE-samarbete

Regionförvaltningsverken i Södra Finland: nyheter

Kreativt barnkultursamarbete i Åbo stad

Svensk barnbiblioteksträff 2019 Presentationernas bildspel: Barnsligt AKE-samarbete Regionförvaltningsverken i Södra Finland: nyheter Kreativt barnkultursamarbete i Åbo stad" startDate="2019-04-03" startTime="09:30" endTime="15:00" timeZone="Europe/Helsinki" location="" options="'Apple','Google','Outlook.com','MicrosoftTeams','Microsoft365'" trigger="click" hideBackground hideCheckmark pastDateHandling="hide" customCss="https://ls-kirjastot.fi/wp-content/themes/kirjastoextranet/dist/css/style-add2cal.css" buttonStyle="custom" >