30

Marras

Mukaan mentorointiohjelmaan! – Hakuaika 9.11.–30.11.2020

ma 30.11.2020·

klo 0:01

-23:59

Turun AKE järjestää vuonna 2021 Lounais-Suomen kirjastolaisille valmentavan mentorointiohjelman. Ohjelmaan etsitään nyt mentoroitavia ja mentoreita. Mitäpä jos sinäkin hakisit mukaan? Hakuaika ohjelmaan on 9.11.–30.11.2020.

Hae mukaan tästä!

Mitä mentorointi on?

Mentorointi tarkoittaa kahden ammattilaisen yhteistyösuhdetta, jonka perustana on mentoroitavan (kutsutaan usein myös aktoriksi) halu kehittyä ammatissaan. Mentori voi olla alalla jo pidempään toiminut ammattilainen tai nuorempi alalle äskettäin tullut tekijä, joka on perehtynyt johonkin mentorointiohjelman aihepiiriin. Mentorin ja mentoroitavan yhteisissä tapaamisissa edetään pohtien niitä asioita, joista on etukäteen sovittu. Suhteen perusta on kunnioitus ja luottamus. Avoimuus ja aito kuuntelu luovat pohjan hyville keskusteluille.

Miksi kannattaa osallistua?

Mentorointiohjelma on oivallinen tapa oppia. Ohjelma luo rakenteen, joka tukee ammattilista kehittymistä ja auttaa pysymään sovituissa aiheissa ja syventymään juuri niihin. Sekä mentoroitava että mentori saavat uusia näkökulmia ja oppivat, kun yhteisistä kiinnostuksen kohteista pääsee rauhassa keskustelemaan kollegan kanssa. Työn arjessa on harvoin mahdollista syventyä keskustelemaan luottamuksellisesti ja avoimesti työssä aidosti kiinnostavista asioista.  Ohjelmassa tutustuu myös kollegoihin ja verkostoituu samoista asioista kiinnostuneiden kanssa.

Useat eri ammattikunnat ja tahot ovat viime vuosina järjestäneet mentorointiohjelmia. Ohjelman teemaksi voidaan ottaa yksi kaikille yhteinen teema (esimerkiksi johtaminen tai kansainvälisyys) tai voidaan järjestää ohjelma, jossa mentoroitavien tarpeet määrittävät valittavat teemat.

Turun AKE:n mentoriohjelmassa sekä mentoroitaviksi että mentoreiksi haluavat ilmoittavat ohjelmaan hakiessaan itseään kiinnostavan teeman. Vaihtoehdot ovat:

  • Asiakaspalvelu: Sinulle, joka haluat kehittyä asiakaspalvelijana ja asiakasnäkökulman tuntijana (esim. hakeutuvat palvelut, omatoimisen asioinnin mahdollisuudet)
  • Mediakasvatus: Sinulle, joka haluat kehittyä mediakasvattajana ja monipuolisten lukutaitojen tukijana
  • Sisällöt ja niiden avaaminen: Sinulle, joka haluat kehittyä vinkkaajana tai löytää uusia tapoja houkutella asiakkaita aineistojen pariin
  • Pedagogiset taidot ja esiintyminen: Sinulle, joka haluat kehittyä kouluttajana ja esiintyjänä
  • Digitaidot ja ongelmanratkaisu: Sinulle, joka haluat kehittyä digiosaajana sekä asiakkaiden ja kollegojen digiongelmien ratkojana
  • Markkinointi ja viestintä: Sinulle, joka haluat kehittyä viestijänä ja palveluiden näkyvyyden parantajana
  • Osallistaminen ja verkostoituminen: Sinulle, joka haluat osallistaa asiakkaita ja sidosryhmiä sekä oppia lisää verkostoitumisesta
  • Johtaminen ja esihenkilötyö: Sinulle, joka haluat kehittyä kirjastonjohtajana tai esihenkilötyössä

Ketkä voivat osallistua?

Minustako mentoroitava? Hae mentoroitavaksi, kun haluat oppia uutta ja laajentaa näkemystäsi kirjastoalasta tai kehittyä jonkin osa-alueen taitajana. Tapaamisissa mentorin kanssa on mahdollista kysyä juuri niitä asioita, jotka sinua kiinnostavat ja joista haluat keskustella asiaa tuntevan kollegan kanssa. Ennen ohjelmaan hakemista on hyvä keskustella myös oman esihenkilön kanssa. Siten varmistetaan, että sinulla on esihenkilön tuki ja olet ehkä paremmin perillä organisaatiosi tulevaisuuden tavoitteista.

Minustako mentori? Hae mentoriksi, jos tunnet omaavasi kokemusta ja näkemystä alan kehittymisestä tai olet äskettäin oppinut jotain uutta kiinnostavasta aihepiiristä. Voit olla konkari, joka haluaa tukea kehittymishaluista kirjastoammattilaista ja samalla päästä katsomaan asioita nuoremman kollegan näkökulmasta. Voit myös olla vasta joitain vuosia alalla toiminut, jolla on uutta osaamista kirjastoalan ajankohtaisista aiheista.

Mentorin ja mentoroitavan suhde on mielenkiintoinen oppimispolku myös mentorille. Yhteiset keskustelut antavat mahdollisuuden rauhassa paneutua ammatillisiin asioihin.  Mentoroitavan kysymysten kautta pääset katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, syntyy oivalluksia ja myös oma osaamisesi kirkastuu. Yhdessä keskustellen molemmat oppivat uutta.

Turun AKE-tiimi ja ohjelman vetäjä muodostavat mentoroitavaksi ja mentoreiksi hakeneista mentoriparit, joiden kiinnostuksen kohteet sopivat yhteen. Parien muodostamisessa otetaan huomioon mentoroitavien toiveet ja valitaan mentori, jonka erityisosaaminen ja kokemus vastaa niihin. Parit muodostetaan ennen ohjelman alkua ja valinnoista tiedotetaan valituille ennen ensimmäistä tapaamista.

Mitä ohjelma sisältää ja mitä osallistuminen edellyttää?

Valmentava mentorointiohjelma on vuoden mittainen kokonaisuus, jonka tarkoitus on tukea kirjastolaisten ammatillista kehittymistä. Halukkaista valitaan mukaan 5–8 mentoriparia. Ohjelma käynnistyy tammikuussa 2021. Ohjelmaan kuuluvat mentoriparien keskinäiset tapaamiset sekä kaikkien ohjelmassa mukana olevien yhteiset tapaamiset. Ensimmäinen kaikille yhteinen tapaaminen pidetään etäyhteyksillä tiistaina 26.1.2021 klo 9–11.30.

Osallistujat sitoutuvat yhteistapaamiseen parinsa kanssa joka toinen kuukausi. Tavata voi joko kasvokkain tai etänä parin sopimuksen mukaan. Parit sopivat omat tapaamisensa keskenään. Mentoroitavan tehtävä on kertoa mentorille ne aiheet, joista hän toivoo tapaamisissa keskusteltavan.

Lisäksi mentorointiohjelmaan kuuluu kuusi kahden ja puolen tunnin yhteistapaamista, joista jokainen sisältää lyhyen alustuksen valmentavan mentoroinnin osa-alueesta sekä yhteisen keskustelun aiheesta. Yhteistapaamiset pidetään etänä. Tapaamisissa käsitellään mentorointiin liittyviä asioita, keskustellaan mentoroitavan ja mentorin rooleista sekä esitellään erilaisia välineitä, joita voi käyttää apuna ja joilla voi selventää tavoitteita. Tapaamisissa molemmissa rooleissa olevilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia toisten samassa roolissa olevien kanssa.

Mentorointiohjelman sisällön on suunnitellut ja yhteistapaamiset vetää pitkänlinjan kirjastolainen, coach, ex-kirjastonjohtaja Kirsti Tuominen. Nykyisin hän valmentaa ja kouluttaa yrityksensä Virtaa-valmennuksen kautta. Lahden AKE:n 2019–2020 järjestetty Valmentava mentorointiohjelma on myös ollut Kirstin suunnittelema. Kirstin ajatuksia mentoroinnista voi katsoa Suomen kirjastoseuran ensimmäiseen mentorointiohjelmaan liittyneestä haastattelusta.

Hae mukaan tästä!

Lisätietoja ohjelmasta antaa AKE-ihminen Laura Tyysteri, laura.tyysteri@turku.fi, p. 040 620 4718.