20

Tammi

Koukuta kirjoihin, innosta lukemaan – kirjavinkkauskoulutus

ke 20.1.2021·

klo 12:30

-15:30

Kirjavinkkareille ja vinkkariksi aikoville suunnatussa koulutuksessa tarkastellaan kirjavinkkauksia sisällön rakentamisen, esiintymisen ja elävöittämisen näkökulmasta. Käsittelemme vinkkauksen esiintymistilannetta ja – taitoja sekä siihen liittyvää jännittämistä sekä sitä, miten vinkkaajan sanaton viestintä vaikuttaa tilanteeseen ja kuinka sitä voi hyödyntää mm. elävöittämisessä tai ryhmän hallitsemisessa. Nostamme esiin myös draamallisten elementtien hyödyntämistä vinkkauksessa sekä pohdimme kuinka toiminnallisuus vaikuttaa mm. elävöittämiseen sekä kuuntelumotivaation syntymiseen, omakohtaiseen kokemukseen.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa vinkkaustapaa, tarjota uusille vinkkareille työkaluja ja rohkeutta sekä kokeneille vinkkareille uusia ajatuksia, menetelmiä ja intoa.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

  • rakentaa tarkoituksenmukaisia, koukuttavia vinkkauskokonaisuuksia.
  • käyttää ilmaisuaan osana esiintymistään, dynamiikkaa ja ryhmän hallintaa.
  • monipuolistaa vinkkauksien elävöittämistä ja soveltaa osallistavia menetelmiä vinkkauksissa.

Kouluttajana toimii Jutta Laino-Tabell, Ohjaamo®. Jutta työskentelee viestintä- ja vuorovaikutustaitojen ja draamakasvatuksen kouluttajana. Hän toimii myös draamakasvatuksen vastuuopettajana Avoimen yliopiston perusopinnoissa. Jutta on kouluttanut kirjastoja vuodesta 2007 niin kirjavinkkauksen, asiakaspalvelun kuin esiintymisen ja kouluttamistaitojen osalta. http://www.ohjaamoon.fi

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Valitse koulutukseen mukaasi jokin kirja, jonka voisit vinkata. Mieti kirjasta olennaisemmat asiat, jotka siitä kannattaisi kertoa. Valitse kirjasta myös lyhyt lukupätkä.  Näin pystyt paremmin osallistumaan koulutuksessa tehtäviin itsenäisiin harjoituksiin.

Koulutus järjestetään keskiviikkona 20.1.2020 klo 12.30 – 15.30 Teams-alustalla.

Koulutukseen mahtuu 50 osallistujaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan yleisten kirjastojen henkilökunnasta. Koulutus järjestetään vain suorana, ei tallennusta.

Koukuta kirjoihin, innosta lukemaan MATERIAALI Ohjaamo 2021 pienempi koko

Lisätietoja antaa AKE-ihmisistä Anne, ake-kirjasto@turku.fi

Tervetuloa!