0

Kirjastojen lakipäivä 2 – Osallisuus ja demokratia (AVI)

ti 9.10.2018·

klo 9:00

-16:00

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Osallisuuden ja demokratian näkökulmasta kirjastolain tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Kirjaston tehtäväksi puolestaan määritellään yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalaissa säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Mitä kuntien edustuksellinen demokratia ja kuntalaisten osallistaminen sisältää, millaisia keinoja ja mekanismeja tähän on kunnissa käytössä ja miten niitä voitaisiin hyödyntää kirjastoissa? Millaisia kuntalaiset ovat kulttuuripalvelujensa kehittäjinä ja miten heidät saa innostumaan? Entä nuorten osallisuus?

Koulutus on Aluehallintoviraston järjestämä.
Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matkustus-ja ruokailukustannuksistaan.
Tilaisuus on suunnattu yleisten kirjastojen ja kuntien toimijoille.

Tervetuloa!

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren, Lounais- Suomen aluehallintovirasto (paivi.almgren@avi.fi, puh. 0295 018 300)