15

Loka

Inställd: Från nätverk till partnerskap: Bibliotek i samarbete med andra – i Åbo

ti 15.10.2019·

klo 9:00

-16:15

OBS! Utbildningen är inställd! Koulutus on peruttu!

Höstens fortbildningsturné i Svenskfinland startar – välkommen med!

Biblioteken har i dag ett brett samarbete med olika aktörer och ska också enligt bibliotekslagen samarbeta med andra bibliotek, skolor och daghem, myndigheter och olika sammanslutningar. Hur förlöper samarbetet? Är det helt utan friktion eller finns där svårigheter som man tillsammans med andra kunde finna lösning på? Vilka goda erfarenheter och tips om samarbetsformer finns det? Finns det gränser för samarbete och när blir det konkurrens? Behövs det spelregler? På fortbildningsdagen presenteras och delas erfarenheter från ett stort antal bibliotek.

I Åbo går fortbildningen av stapeln måndagen 15.10 kl. 9-16.15 i Brinkala hus vid Gamla Stortorget (Magistratens sessionssal).

Programmet för fortbildningsturnén i Åbo, Vasa och Helsingfors

Material från fortbildningen publiceras på Regionförvaltningsverkets webbplats efteråt.

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Borgå, Helsingfors, Vasa och Åbo stadsbibliotek, Biblioteken.fi (Samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE)

Ruotsinkielinen koulutuskiertue ”Verkostoista kumppanuuteen: Kirjastot yhteistyössä muiden kanssa” Turussa 15.10. Tule kuuntelemaan kiinnostavia puheenvuoroja ja tapaamaan kirjastokollegoja kielikylvyn merkeissä!