25

Maalis

ÅKEJ!-träff: tema ungdomar

to 25.3.2021·

klo 13:00

-15:00

Den här gången har ÅKEJ!-träffen ungdomar som tema. Vi får höra om ungdomsarbete i biblioteken i Sibbo, och hur organisationen Svenska nu jobbar med svenskan, både i finsk-och svenskspråkiga skolor. Som vanligt får vi också höra aktuellt från specialuppdraget Erte. Vi avslutar med den omtyckta Va’ hörs –rundan. För att underlätta diskussionen har vi skapat en anteckningstavla i Padlet – se instruktioner nedan.

Och bli inte rädd för rap-verkstaden! Den innebär inte att du ska spontant börja rappa inför publik : )

13.00 Välkomna/ Leena Pylkkö

13.05–13.20 Erte-aktuellt/ Anna-Maija Koskimies

13.20–13.40 Ungdomsarbete i Sibbo/ Saska Sarnikorpi.

13.40– 14.30 Svenska nu: presentation av verksamheten/ Mikael Hiltunen

Rap-verkstad med Jesse P. Vi får höra hur ”Jesse P” jobbar med språket och med skolklasser, och även smakprov på hur det går till i praktiken.

14.30-15.00 – Diskussionsrunda: presentera en bok eller ett aktuellt projekt på ditt bibliotek. Skriv gärna en kort anteckning i förväg på padlet-väggen

https://padlet.com/mediestig/56gkndwcto3m4nat

Länk till anmälan:

https://www.lyyti.in/Akejtraff_5598/se

Välkommen med!

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE)
Borgå, Vasa, Åbo och Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket

Mer information om träffens program:

Leena Pylkkö, leena.pylkko@turku.fi
Maria Österman, maria.osterman@turku.fi