19

Marras

Åldersvänligare bibliotek – Inspirationsförmiddag för bibliotekspersonal

pe 19.11.2021·

klo 9:00

-11:30

Ett allmänt bibliotek ska vara tillgängligt för alla. I takt med att befolkningen blir äldre behövs åldersvänliga lösningar inom både kultur- och andra samhällsområden, också biblioteken. Men hur gör man? Var börjar man?

Välkommen med på en digital inspirationsförmiddag fredag 19.11 kl. 9.00-11.30.

Programmet rymmer praktiska exempel från tre bibliotek som närmar sig frågan från olika håll (Nykarleby, Kyrkslätt och Helsingfors).

Därtill får deltagarna lära sig hur man bemöter personer med minnessjukdom. Den här färdigheten behövs allt oftare i både serviceyrken och samhället i stort.

Tillfället avrundas i fri stil, med tid för reflektion och frågor.

Förhandsanmälan senast måndag 15.11. Anmäl dig https://link.webropol.com/ep/seniorer.

Inspirationsförmiddagen är en fristående fortsättning på Svenska samarbetsgruppens två HallÅKE-tillfällen med seniorfokus 1.10.2020 och 22.4.2021. Den riktar sig till både erfarna biblioteksanställda och dig som är ny i branschen. Också studerande är hjärtligt välkomna.

Arr. Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE) i samarbete med Borgå, Vasa och Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket.

Program

 • 8.45 Linjerna öppnas
 • 9.00 Inledning. Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket
 • 9.10 Bibliotekens seniorarbete i coronatider, praktiska erfarenheter
  • CASE Digitala försök och misstag. Karoline Berg, Helsingfors stadsbibliotek
  • CASE Nykarleby litteraturstig. Arbetsgruppen, Nykarleby stadsbibliotek
  • CASE Nyöppnade Fyyri. Carola Sundström, Kyrkslätt bibliotek
 • 9.50 Kort paus
 • 10.00 Minnesfaddersession. Hur bemöta personer med minnessjukdom? Anna Muinonen, Österbottens minneslots
 • 10.50 Avslutning
 • 11.00-11.30 Eftersnack, tid för reflektion och frågor, frivilligt för intresserade

Mer info: anneli.haapaharju@vaasa.fi