Turun kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän (AKE) yhtenä tavoitteena on Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastohenkilöstön osaamisen tukeminen. Ryhmä edistää tavoitteen toteutumista tarjoamalla alueen kirjastoille mahdollisuuden osallistua osaamisen tukemiseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Ryhmän toimi ennen vuotta 2019 alueellisen koulutustyöryhmän nimellä.

Ryhmän operatiivisina jäseninä (puheenjohtaja, sihteeri ja esittelijät) toimivat alueellisesta osaamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt Turun kaupunginkirjastosta. Tarpeen mukaan kokouksiin osallistuu myös muuta AKE-henkilöstöä.

Kaikki Lounais-Suomen kirjastokimpat (Blanka-, Loisto-, Sata- ja Vaski-kirjastot) sekä kimppoihin kuulumattomat kirjastot (Someron kaupunginkirjasto) voivat ilmoittaa ryhmään oman edustajansa. Lisäksi ryhmään kuuluu edustajat Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Jäsenet toimivat ryhmässä oman kimppansa edustajina sekä viestinviejinä ryhmän ja oman taustaorganisaationsa välillä. He kartoittavat oman taustaorganisaationsa osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita (esim. koulutus, osaamisen johtaminen, muut osaamisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet) ja nostavat näitä esiin ryhmässä. Lisäksi he välittävät ryhmässä saamaansa tietoa osaamisen kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista omalle taustaorganisaatiolleen. Jäsenet asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaikki alueen kirjastotyöntekijät voivat ehdottaa koulutuksen aihetta tai esiintyjää myös suoraan koulutuksia suunnittelevalle työryhmälle. / Du kan föreslå utbildningstema eller utbildare till arbetsgruppen som planerar utbildningar.
Anna koulutustoiveesi / Ge din önskemål till utbildning !

Työryhmän jäsenet 2021

Operatiiviset jäsenet
Laura Tyysteri (pj.), Turun kaupunginkirjasto (AKE-toiminta)
Anne Heino (siht.), Turun kaupunginkirjasto (AKE-toiminta)
Asko Autio, Turun kaupunginkirjasto (AKE-toiminta)
Leena Pylkkö, Turun kaupunginkirjasto (AKE-toiminta) 

Lounais-Suomen kirjastojen ja aluehallintoviraston edustajat
Susanne Ahlroth, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Päivi Almgren, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Anu Ojaranta, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Viktoria Kulmala, Mynämäen kunnankirjasto (Vaski-kirjastojen edustaja)
Satu Laukkanen, Paraisten kaupunginkirjasto (Blanka-kirjastojen edustaja)
Elina Nikola, Porin kaupunginkirjasto (Satakirjastojen edustaja)
Kari Pohjola, Turun kaupunginkirjasto
Laila Uusitalo, Auran ja Pöytyän kunnankirjastot (Loisto-kirjastojen edustaja)
Jan-Erik Ylitalo, Huittisten kaupunginkirjasto (Satakirjastojen edustaja)

Toimintasuunnitelma

Kokousmuistiot