Kunskapsområden:

 1. Kundbetjäningskunnande
 2. Systemkunnande
 3. Samlingsarbete
 4. Pedagogiskt kunnande
 5. Evenemangskunnande
 6. Kommunikationskunnande
 7. Nätverkskunnande och kunskap om verksamhetsområdet
 8. Projektkunnande
 9. Framtidens tjänster i biblioteket
 10. Språkkunskaper
 11. Ledningskunskap. (Det här delområdet syns endast för ledare.)

Nivå 1 grundkunskaper: Jag känner i viss mån till praktikerna inom området. Jag klarar av uppgifterna med hjälp av instruktioner och vet var jag ska fråga om hjälp vid behov.

Nivå 3 gott kunnande: Jag behärskar grunderna väl, jag klarar av uppgifterna självständigt och jag behärskar områdets praktiker. Jag kan handleda andra.

Nivå 5 utmärkt kunnande: Jag behärskar helheten samt områdets praktiker vittomfattande och kan agera självständigt på ett sätt som situationen kräver. Jag utvecklar nya praktiker. Jag kan utbilda andra.