Sivulle on koottu osaamiskartoitukseen liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, niin voit lähettää kysymyksesi Annelle, joka etsii vastauksen ja konsultoi tarvittaessa projektin ohjausryhmää. Annen sähköposti on anne.ma.heino@turku.fi. Jos haluat lähettää kysymyksen nimettömänä, voit tehdä sen alla olevalla lomakkeella. Tällöin kysymys vastauksineen tulee näkymään tälle sivulle.

Kysymys: Miksi tällainen osaamiskartoitus tehdään?
Vastaus:  Varsinais-Suomen maakunnan kirjastot ovat hyvin erikokoisia ja vaihtelevasti resursoituja. Onkin tärkeää pohtia, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan kaikissa kirjastoissa ja mitä taas kannattaa tuottaa yhteistyössä jakaen erikoisosaamista.Perinteinen aineistojen ja sisältöjen tuntemus on tärkeä osa kirjastoammatillisuutta tulevaisuudessakin, mutta sen lisäksi tarvitaan uudenlaista osaamista. Uudenlainen osaaminen asettaa vaatimuksia myös osaamisen johtamiseen. Osaamisen johtaminen on tulevaisuudessa henkilöstön työhyvinvoinnin kulmakivi, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Osana osaamisen johtamisen prosessia toteutetaan osaamiskartoitus maakunnan kirjastoammatilliselle henkilöstölle.

Kysymys: Millä perusteella osaamisalueet on valittu? Kuka ne on valinnut?
Vastaus: Maakunnan strategiatyöryhmä on koostanut osaamisalueita osana maakunnan strategiatyötä. Osaamisalueita on muokattu maakuntakirjastokokouksissa ja projektin ohjausryhmässä. Osaamisalueet on valittu kuvaamaan kirjastossa tarvittavaa olennaista osaamista, painopiste on pyritty asettamaan erityisesti tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen.

Kysymys: Kuka näkee vastaukseni ja miten niitä käytetään?
Vastaus: Esimiehet näkevät alaistensa tiedot. Koko maakunnan tiedot näkyvät vain projektisuunnittelijalle (Anne Heino) ja projektin omistajalle (Ulla-Maija Maunu).  Tulosten tarkastelussa ei katsota yksittäisen työntekijän tietoja eikä yksittäistä työntekijää voi tunnistaa tuloksista. Osaamiskartoituksen tulosten raportoinnissa keskitytään alueellisiin vahvuusalueisiin sekä kehittämiskohteisiin, ei yksittäisen työntekijän osaamiseen.

Kysymys: Esimiehiltä on pyydetty henkilökunnan tietoja, joten näistä muodostuu rekisteri. Onko rekisteristä olemassa rekisteriseloste?
Vastaus: Kyllä, rekisteriseloste löytyy tästä linkistä.

Kysymys: Miten pitkään kyselyyn vastaaminen kestää? Mitä jos minulla ei ole aikaa täyttää kyselyä?
Vastaus: Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10-20 minuuttia. Kysely on syytä täyttää huolellisesti. Esimiehen tehtävä on tarvittaessa järjestää työntekijälle aikaa kyselyyn vastaamiseen. Vastaamisen voi halutessaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin, tätä varten kyselyssä on ”Tallenna ja jatka myöhemmin” -painike.

Kysymys: Miksi tasokuvaukset ovat vain tasoilla 1, 3 ja 5? Ohjeessa neuvotaan käyttämään myös tasoja 2 ja 4, mutta niissä ei ole kuvauksia.
Vastaus: Sanallisesti on kuvattu tasot 1, 3 ja 5, mutta käytössä ovat myös tasot 2 ja 4. Tämän tyyppisissä kyselyissä on hyvä käyttää tarpeeksi laajaa asteikkoa, ja välitasojen käyttö ilman sanallista kuvausta mahdollistaa joustavan liukuman. Tasolla 2 osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä. Tasolla 4 osaaminen on tasojen 3 ja 5 välissä. Esimerkiksi tasoa 4 tulee käyttää, kun osaaminen on laajempaa kuin tasolla 3, mutta tason 5 osaaminen ei kaikilta osin täyty.

Kysymys: Pitääkö minun osata kaikkea? Monella osaamisalueella osaamiseni on vain tasolla 1, tarkoittaako se, että olen ihan huono?
Vastaus: Kaikkien ei ole tarpeen osata kaikkea. Tasolla 1 usein riittää, että tiedät, keneltä kysyä tai kuka organisaatiossa osaa asian. Tämä on monelle jo riittävä osaaminen, jos osaamisalue ei kuulu työtehtäviin.

Kysymys: Mitä jos tuloksissa näkyy, että osaaminen on jollain osa-alueella huonoa? Voidaanko palkkaani pienentää, jos en osaa tarpeeksi?
Vastaus: Jos tuloksissa näkyy selkeitä osaamisvajeita, niiden perusteella kehitetään täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksella voit korottaa osaamistasi, jos jonkin osa-alueen osaaminen ei ole toivotulla tasolla. Palkkaan osaamiskartoituksen tulos ei vaikuta.

Kysymys: Miksi kysymyksissä ei ole vaihtoehtoa ”en osaa” tai ”ei kuulu työtehtäviini”?
Vastaus: Projektin ohjausryhmä päätti, että osaamistasot ovat 1-5, eli 0-tasoa ei ole käytössä. Tasolla 1 riittää, että tiedät, kenellä kirjastossasi on ko. osaamista ja keneltä voit kysyä. Taso 1 on usein riittävä osaamistaso, jos osaamisalue ei kuulu työtehtäviisi.