Vahvuudet näkyviksi! – maakunnan kirjastojen osaamiskartoitus

Varsinais-Suomen maakunnan kirjastojen kirjastoammatilliselle henkilöstölle tehdään osaamiskartoitus osana osaamisen johtamisen projektia. Tälle sivulle kerätään maakunnan kirjastojen osaamiskartoituksen olennaiset tiedot.

Projekti on päättynyt. Loppuraportti liitteineen on luettavissa tästä linkistä: Loppuraportti Vahvuudet näkyviksi

Tässä kaikille lisätietoa projektista ja osaamiskartoituksesta:

Taustatietoja projektista: Varsinais-Suomen maakunnan kirjastot ovat hyvin erikokoisia ja vaihtelevasti resursoituja. Onkin tärkeää pohtia, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan kaikissa kirjastoissa ja mitä taas kannattaa tuottaa yhteistyössä jakaen erikoisosaamista. Perinteinen aineistojen ja sisältöjen tuntemus on tärkeä osa kirjastoammatillisuutta tulevaisuudessakin, mutta sen lisäksi tarvitaan uudenlaista osaamista. Uudenlainen osaaminen asettaa vaatimuksia myös osaamisen johtamiseen. Osaamisen johtaminen on tulevaisuudessa henkilöstön työhyvinvoinnin kulmakivi, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Osana osaamisen johtamisen prosessia toteutetaan osaamiskartoitus maakunnan kirjastoammatilliselle henkilöstölle. Projektin nimi on Vahvuudet näkyviksi – maakunnan kirjastojen osaamiskartoitus.

Projektin tavoitteet: Projektin tärkeänä tavoitteena on löytää alueellisen osaamisen vahvuusalueet ja nostaa niitä esiin. Toisena tavoitteena on kartoittaa kehittämiskohteet ja pyrkiä vastaamaan näihin tarpeisiin täydennyskoulutuksen avulla. Osaamiskartoituksessa mitataan nykyisen osaamisen tasoa. Osaamisalueita valittaessa on kuitenkin pyritty kartoittamaan erityisesti tulevaisuudessa tarpeellista kirjasto-osaamista.

Osaamiskartoitus toteutetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaavat kaikki vakituiset kirjastoammattilaiset. Esimies voi halutessaan päättää, että kyselyyn vastaavat myös määräaikaiset ja muut kuin kirjastoammatilliset työntekijät. Kysely aukeaa 11.12.2017 ja vastausaikaa on vuoden loppuun. Kyselyn kielet ovat suomi ja ruotsi. Osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään osana osaamisen johtamista kehittämistyössä. Osaamiskartoituksessa työntekijä arvioi omaa osaamistaan osaamisalueiden ja –tasojen avulla. Osaamiskartoitukselle on luotu oma sivu maakunnan extranettiin, jotta projektin taustatiedot ja vastaukset kysymyksiin olisivat mahdollisimman helposti löydettävissä.

Osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Esimiehet näkevät omien alaistensa tiedot, mutta kaikkien tietoja käsittelevät vain projektisuunnittelija Anne Heino sekä projektin omistaja Ulla-Maija Maunu. Tulosten tarkastelussa ei katsota yksittäisen työntekijän tietoja eikä yksittäistä työntekijää voi tunnistaa tuloksista. Osaamiskartoituksen tulosten raportoinnissa keskitytään alueellisiin vahvuusalueisiin sekä kehittämiskohteisiin, ei yksittäisen työntekijän osaamiseen.

Kirjastojen esimiehiltä on pyydetty henkilökunnan yhteystietoja, joiden perusteella kysely lähetetään vakituisessa tai pitkäaikaisessa työsuhteessa oleville kirjaston työntekijöille.

Aiheeseen liittyvät tiedotteet:

Linkkejä:

Loppuraportti liitteineen

 

Varsinais-Suomen kirjastojen strategia 2021

Projektisuunnitelma

Kysely, osaamisalueet ja -tasot

Ohjausryhmä ja ohjausryhmän kokoukset

Kysymyksiä ja vastauksia osaamiskartoituksesta

Styrkorna synliga – kunskapskartläggning på svenska

Rekisteriseloste henkilötietojen keräämisestä Varsinais-Suomen kirjastojen osaamiskartoituksessa

Projektisuunnittelija Anne Heino, anne.ma.heino@turku.fi

Projektin valvoja Ulla-Maija Maunu.