26

Elo

Uppväxt och lärande på en språkö / webinaari kielisaarekkeista

ke 26.8.2020·

klo 13:00

-16:00

Aluehallintoviraston ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö järjestää kielisaarekkeilla opettamista ja kasvamista koskevan webinaarin.

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnar

Webbinariet Uppväxt och lärande på en språkö

Tid: 26.8.2020 kl. 13.00–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs!

Lärstigen på språköarna är en speciell och viktig del av utbildningen i Finland. Vi samlas till webbinarium för att begrunda lärandet i en flerspråkig miljö och hitta språkstärkande upplägg. Webbinariet i augusti följs upp av ett seminarium i Helsingfors 14.1.2021. Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete på en språkö!

Mål:

– få ny kunskap i språköarnas pedagogik

– hitta språkstärkande upplägg

– utveckla samarbetet pedagogik-bibliotek

Målgrupp: Personal i daghem, skola och bibliotek på språköarna samt övriga intresserade.

Inbjudan och program

Anmälan: Anmäl dig via denna senast fredag 21.8.2020.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Kontakt:

Om programmet: Överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
Om anmälan och annullering: Planerare Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451

Om anslutning och teknik: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

Material från fortbildningen publiceras på vår webbplats efteråt.

 

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi

Personalens kontaktuppgifter

http://www.avi.fi/svenskaenheten

 

AVIn laatiman linkin kautta." startDate="2020-08-26" startTime="13:00" endTime="16:00" timeZone="Europe/Helsinki" location="" options="'Apple','Google','Outlook.com','MicrosoftTeams','Microsoft365'" trigger="click" hideBackground hideCheckmark pastDateHandling="hide" customCss="https://ls-kirjastot.fi/wp-content/themes/kirjastoextranet/dist/css/style-add2cal.css" buttonStyle="custom" >