21

Marras

Framtidsfrekvensen på biblioteket

ma 21.11.2022·

klo 12:30

-15:30 ·

Zoom

ÅKE bjuder dig i höst att fundera på bibliotekens och biblioteksarbetets framtid. Vi använder oss av workshopmetoden Framtidsfrekvens. Metoden har utvecklats av Sitra och baserar sig på tidigare arbete inom förutsägelse. Vem som helst får fritt utnyttja och tillämpa Framtidsfrekvensen. Workshoppens målsättning är att ge möjlighet för deltagarna att bekanta sig med framtidsarbete på ett lätt tillgängligt sätt.
Workshoppens längd är tre timmar och består huvudsakligen av grupparbete. Vi önskar att deltagarna har tillgång till mikrofon och möjlighet att ta tid för att koncentrera sig på workshoppen hela tiden.

Innehåll

Introduktion: Varför behövs framtidstänkande? Betydelsen av att tänka ”vad händer om…?” Introduktion av dagens tema: Bibliotekens framtid.
Utmana: Hurdana antaganden har vi om framtiden? Här identifierar vi våra framtidsantaganden och utmanar dem.
Föreställ dig: Vi börjar med att blicka bakåt och se vilka företeelser som har bidragit till hurdan nutiden är. Vad finns det i nutiden som formar framtiden? Efter det är dags att föreställa sig en önskvärd framtid.
Åtgärder: Vad borde förändras om vi vill att den önskvärda framtiden ska förverkligas? Hurdana handlingar och hurdan verksamhet behövs det för att skapa förändring på olika nivåer? Hur sätter vi igång?

För vem?

Bibliotekens framtidsfrekvens förutsätter inga tidigare kunskaper om framtidsarbete och den passar för alla som jobbar på allmänna bibliotek. Också andra i kommunen, som jobbar med uppgifter som har anknytning till biblioteket samt beslutsfattare är välkomna med.
Deltagarantalet är begränsat till 20 och deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmäl dig via den här länken:
https://link.webropolsurveys.com/EP/4A6F9B0498D8EA18

Arrangör: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE