9

Marras

Alla är välkomna till biblioteket? – webbinarium om bemötande

ti 9.11.2021·

klo 12:30

-15:30

Vad är bemötande på bibliotek och hur bemöter man olika personer och grupper på ett gott sätt? Vilka faktorer inverkar på bemötandet och hur besökaren upplever biblioteket?

Samarbetsgruppen Åkes webbinarium inleds av Karin Sundström, som skrivit rapporten Bemötande på bibliotek och arbetar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. I programmet ingår också presentationer om hur vi bemöter de yngsta besökarna och särskilda grupper. Är alla välkomna på biblioteket?

Program

 • 12.30 Välkommen och inledning
 • 12.35-13.15 Bemötande på bibliotek
  Karin Sundström, utvecklingsledare, Regionbibliotek Stockholm
 • 13.15-14.00 Välkommen till biblioteket! – Hur bemöter vi våra yngsta besökare?
  Tobias Larsson, specialbiblioteksfunktionär, Richardsgatans bibliotek, Helsingfors
  Diskussion
 • 14.00-14.10 Paus
 • 14.10-14.40 Bemötande av autistiska personer på biblioteket
  Christa Renwall, förälder och erfarenhetsexpert, Autism Finland rf
 • 14.40-15.00 Regnbågshyllan, inkludering och tillgänglighet
  Mikaela Lövdahl, informatiker, Vasa stadsbibliotek
 • 15.00-15.25 Är bibliotekens tillgänglighet i gott skick?
  Sari Salovaara, Kultur för alla (delvist på finska)
 • 15.25-15.30 Avslutning

Anmäl dig senast 5.11.2021 här.

Webbinariet arrangeras på Zoom. Du får länken efter att du anmält dig. Välkommen!

Arrangör: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE)

Information: Anneli Haapaharju, anneli.haapaharju@vaasa.fi, tfn 040 149 5924 och Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762