Ajankohta: 22/04/2021 klo 13:00 - 14:00

Koulutuksen tiedot:

Ett allmänt bibliotek ska vara tillgängligt för alla. I takt med att befolkningen blir äldrebehövs åldersvänliga lösningar inom både kultur- och andra samhällsområden, också biblioteken.

Hur syns det här på ditt bibliotek? Upplever du att ni når kommunens äldre? Har ni kanske provat virtuella alternativ för att nå fler eller Boken kommer? Har ni ett fungerande samarbete med t ex äldrevården eller kommunens äldreråd? Saknar du någon typ av fortbildning på området?

den 22.4.2021 kl. 13-14 samlas vi åter med fokus på bibliotekets tjänster för och med äldre. Tillfället är en fristående fortsättning på HallÅKE: Seniorer i fokus! torsdagen den 1.10. Det riktar sig till både erfarna biblioteksanställda och dig som är ny i branschen. Också studerande är hjärtligt välkomna.

Ta med dig en kopp kaffe och delta via länken:https://us02web.zoom.us/j/89206418795

Träffen organiseras av: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE) Borgå, Vasa, Åbo och Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket
Mer information om ÅKEs verksamhet hos oss, kontakta Leena Pylkkö, leena.pylkko@turku.fi