Kirjastovirkailija Eurajoelle

Eurajoen kunnankirjasto hakee kirjastovirkailijaa Luvian lähikirjastoon toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Luvian lähikirjasto sijaitsee Luvian liikekeskuksen ja Luvian yhtenäiskoulun läheisyydessä. Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, kokoelmanhoito ja järjestelytehtävät sekä osallistuminen tapahtumapalveluiden tuottamiseen. Kirjaston sijainnin vuoksi kouluyhteistyö ja

Vastaava kirjastonhoitaja Porin kaupunginkirjastoon

Porin kaupunginkirjasto etsii palvelukseensa VASTAAVAA KIRJASTONHOITAJAA, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2019 alkaen, pääasiallinen työskentelypaikka Pihlavan kirjasto, Pori. Vastaava kirjastonhoitaja on vastuualueensa asiantuntija ja kehittäjä, jonka työtehtävät ovat kirjastonhoitajan vaativia ammatillisia asiantuntijatehtäviä. Vastaavalla kirjastonhoitajalla on työnjohdollista vastuuta, Pihlavan kirjaston vastaavan kirjastonhoitajan

Kesätyöntekijöitä Porin kaupunginkirjastoon

Porin kaupunginkirjasto palkkaa toimipaikkoihinsa kesätyöntekijöiksi 5 -7 kirjastoalan opiskelijaa määräaikaisiin työsuhteisiin 1 – 2 kuukauden ajaksi asiakaspalvelutyötehtäviin. Työaika 36,75 h / vko, kokoaikainen. Työsuhteen alkamisaika sopimuksen mukaan. Opintorekisteriote hakemuksen liitteeksi. Täytä sähköinen hakemus huolellisesti, siitä tehdään yhteenveto valintatilannetta varten. Aloita

Kirjastopalvelujohtaja Porin kaupunginkirjastoon

Kirjastopalvelujohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupunginkirjaston toimintaa sekä vastata kirjaston taloudesta, hallinnosta ja henkilöstöstä. Lisäksi tehtäviin kuuluu vastuu sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä suhdetoiminnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Tehtävän kelpoisuusehto on säädetty yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 17 §:n 2 momentissa,

Kirjastovirkailija Poriin

Porin kaupunginkirjasto etsii palvelukseensa KIRJASTOVIRKAILIJAA,
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.1.2019 alkaen, pääasialliset työskentelypaikat Pihlavan ja Reposaaren kirjasto, Pori.

Kirjastovirkailija vastaa Reposaaren kirjaston ja omatoimikirjaston toiminnasta ja palveluista sekä tarjottavien palveluiden laadusta ja kehittämisestä. Kirjastovirkailija hoitaa Reposaaren alueella päiväkoti- ja kouluyhteistyön, monilukutaitopalvelut, lukemaan innostamiseen liittyvät palvelut sekä digitaalisiin kansalaistaitoihin liittyvän tuen ja opastuksen. Pihlavan kirjastossa kirjastovirkailijan työtehtävien painotus on päiväkoti- ja kouluyhteistyössä, monilukutaitopalvelujen ja lukemaan innostamiseen liittyvien palvelujen toteuttamisessa.

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu riittävät kirjastoalan opinnot.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakaskeskeistä työotetta, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työyhteisötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.
Hakijassa arvostamme innostusta ja kiinnostusta lähikirjastopalvelujen kehittämiseen sekä osallistavaa ja aktiivista työasennetta, perehtyneisyyttä monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön.

Hakuaika päättyy 26.11.2018 klo 15.15. Katso tarkemmat tiedot ja jätä hakemus.