SmartShip-tunnusten salasanan vaihto

Kaikille Varsinais-Suomen kirjastojen kuljetusrinkiin kuuluville toimipaikoille on nyt lähetetty tunnukset SmartShip-järjestelmään. Tunnukset lähetettiin ensisijaisesti esimiehille. Ota yhteyttä, mikäli et ole saanut tunnuksia. Salasanan vaihto tapahtuu Postin asiointiportaalissa: posti.fi/asiointiportaali. Kuljetusten lähetysasiakirjojen luonti tapahtuu Postin SmartShip-palvelussa (ohje). Lisätietoja: Jaakko Nahkala jaakko.nahkala@turku.fi Susanna Sandell

Varsinais-Suomen alueelliset kuljetukset SmartShip-järjestelmään

Varsinais-Suomen alueelliset kirjastokuljetukset siirtyvät käyttämään Postin SmartShip-järjestelmää maanantaista 16.4. lähtien. Ohjeet SmartShip-tulostukseen on lisätty kuljetusohjeisiin. Kaikki kuljetuksessa mukana olevat toimipaikat tulevat saamaan kirjastokuljetuksissa käytettävät SmartShip-tunnukset tämän päivän aikana. Mikäli kirjastoilla on kunnan SmartShip tunnuksia, joilla lähetään muita postilähetyksiä, niitä ei voi

Siirtyminen Prinetistä SmartShippiin viivästyy

Varsinais-Suomen kirjastokuljetukset ollaan jossain vaiheessa siirtämässä Prinetti-järjestelmästä Postin uuteen SmartShip-järjestelmään, mutta uudistus ei ole toteutuskelpoinen vielä 12.4. Tiedotamme uudesta aikataulusta heti kun se on selvillä. Nykyisten suunnitelmien mukaan Turku tekee kaikille kirjastoille SmartShip-tunnukset ja säätää oikeanlaiset asetukset kuljetusringissä oleville toimipaikoille.