Tule mukaan AKE-toimintaan: Kirjastonhoitajan sijaisuus Turun kaupunginkirjastossa

Tule mukaan AKE-toimintaan: Kirjastonhoitajan sijaisuus Turun kaupunginkirjastossa

Turun kaupunginkirjaston järjestelmätiimiin haetaan kirjastonhoitajan sijaista ajalle 2.5.–31.12.2019. Tehtävät liittyvät lakisääteiseen alueelliseen kehittämistehtävään sekä Vaski-kirjastojen järjestelmäyhteistyöhön. Kirjastonhoitajana osallistut toimialueen kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämiseen muun muassa täydennyskoulutuksia suunnittelemalla ja toteuttamalla. Lisäksi osallistut Vaski-kirjastojen kirjastojärjestelmän tukeen ja ylläpitoon. Tehtävään sisältyy myös säännöllistä asiakaspalvelutyötä.

Työtä tarjolla – projektisuunnittelija

Turun kaupunginkirjasto hakee projektisuunnittelijaa Varsinais-Suomen medialähetit –projektiin. Projektissa toteutetaan systemaattinen mediaohjaustaitojen valmennus Varsinais-Suomen kirjastojen henkilökunnalle. Koulutukseen osallistuu yhteensä 20 henkilöä, jotka jatkossa voivat toimia mediaohjauksen yhdyshenkilöinä koko maakunnassa. Osana koulutusta toteutetaan mediaohjausta lapsille ja nuorille. Projektisuunnittelija: vastaa ja organisoi kirjastohenkilökunnan