Ehdota maakunnan kirjastokehittäjää 2015!

Maakunnan kirjastot palkitsevat vuosittain vuoden kirjastokehittäjän. Palkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, jotka ovat maakunnallisesta näkökulmasta olleet mukana kehittämässä: • verkostoitumista • avointa osaamisen jakamista • innovaatiota, josta on hyötyä perustyössä • oman toiminnan kehittämistä • kirjaston ja kirjastotyön tunnetuksi tekemistä

Tule kouluttautumaan medialähetiksi

Turun kaupunginkirjasto-Varsinais-Suomen maakuntakirjasto sai aluehallintovirastolta avustusta projektiin Varsinais-Suomen medialähetit. Hankkeen aikana toteutetaan systemaattinen mediaohjaustaitojen valmennus maakunnan kirjastojen henkilökunnalle. Koulutukseen pääsee mukaan 20 ensiksi ilmoittautunutta, jotka jatkossa voivat toimia mediaohjauksen yhdyshenkilöinä koko maakunnassa. Osana koulutusta toteutetaan mediaohjausta lapsille ja nuorille. Koulutukseen