Vankeuden vaikutukset lapsille

Lastenkulttuurin tuottaminen

Erilaiset lastentapahtumat

Tekemisen riemua lapsen ehdoilla

Vankeuden vaikutukset lapsille

”YK:n lapsen oikeuksien komitea tunnustaa, että vanhemman vankeudesta johtuva ero tai suhteen häiriin-tyminen vaarantaa vakavasti lasten oikeutta kehitykseen. Nämä vastoinkäymiset vaikuttavat lapsiin eri tavoin riippuen heidän yksilöllisestä joustavuudestaan, iästään ja olosuhteistaan sekä saatavissa olevista tuki- ja huolenpitomahdollisuuksista.

Myös Euroopan parlamentti on tunnistanut, että vanhemman vankeudella on monenlaisia vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiselle, sekä tunnustanut vankien lasten olevan yhtälailla haavoittuva ryhmä kuin esimerkiksi vammaiset lapset tai romanilapset. EU:n alueella arvioidaan olevan yli 800 000 lasta, joiden elämää vanhemman vankeusrangaistus koskettaa. Vankien lasten määrää ei ole Suomessa kunnolla kartoitettu, mutta Kriminaalihuollon tukisäätiön 2011 ilmestyneessä Lähelle-selvityksessä on arvioitu heitä olevan noin 8000–10 000 vuodessa.

Eurooppalaisen COPING-tutkimuksen (Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health) mukaan lapsilla on huomattava avun ja tuen tarve ja lisääntynyt riski epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, jos jompikumpi vanhemmista joutuu vankilaan. Leimautuminen, katkenneet kiintymyssuhteet, taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat sekä hoidon puute ovat yhteydessä mielenterveysongelmien riskiin lapsilla. Lapset kärsivät häpeästä, leimautumisesta, omanarvontunteen menetyksestä ja syrjinnän kokemuksis-ta. Lapset ja heidän vanhempansa kertoivat lasten painajaisista, surusta, eroahdistuksesta ja huonosta itseluottamuksesta. He kertoivat myös arkielämän raskaudesta, pitkistä tapaamismatkoista vangitun vanhemman luokse sekä hyvistä ja huonoista tapaamistiloista vankiloissa.” (Kriminaalihuollon tukisäätiö)

Näihin asioihin voi tutustua lisää Europrisin nettisivuilla, jotka löytyvät osoitteesta https://childrenofprisoners.eu/.

Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa materiaaleja rikoksentekijöiden lasten kanssa työskentelyyn. Yhteyttä voi ottaa rohkeasti, sillä ymmärrystä ja osaamista asioiden käsittelemiseen on olemassa ja helposti saatavilla. Tukisäätiön sivuilta löytyy tietoa myös muista kriminaalihuollon palveluista osoitteesta https://www.krits.fi/.

Vanhemman vankeudella on monia vaikutuksia lapselle. Kirjastoyhteistyö voi tuottaa monia positiivisia ja tärkeitäkin hetkiä arkeen ja osaltaan vähentää vankeuden vaikutusta lapselle.

Lastenkulttuurin tuottaminen

Lastenkulttuuri tarkoittaa lapsille suunnattuja esityksiä, kuten konsertteja ja teatteriesityksiä, sekä erilaisia lasten kanssa toteutettavia taidetyöpajoja. Toiminnan tavoitteena on inspiroida lapsia ja perheitä kulttuurin ja taiteen äärelle. Tärkeänä tehtävänä on myös vanhemmuuden ja perheiden tukeminen kulttuuri- ja taideaktiviteettien välityksellä.

Lastenkulttuurin suunnittelija pyrkii luomaan puitteita sekä mahdollistamaan saavutettavia ja matalan kynnyksen kulttuuri- ja taidekokemuksia lapsille ja koko perheille. Vankilaperheille on järjestetty muun muassa konsertteja, taidemaalaustyöpajoja ja isä–lapsi-sirkustyöpajatoimintaa.  Kaikki toiminta on toteutettu lastenkulttuurin ammattilaisten ohjauksessa. Vankien lapsille on myös mahdollistettu käyntejä eri kulttuurikohteisiin, kuten lastenviikonloppuja museoihin ja konsertteihin.

Kulttuurin ja taiteen kautta lapset ja vanhemmat löytävät yhteistä tekemistä, mikä lähentää perheitä, auttaa keskusteluyhteyksien luomisessa ja helpottaa lasten ja vanhempien kanssakäymistä. Näin perheiden välit pyritään pitämään mahdollisimman luontevina toisen vanhemman vankeusjaksosta huolimatta.

Erilaiset lastentapahtumat

Sirkustyöpajoja on toteutettu syksyn 2018 aikana Satakunnan vankilan Huittisten ja Köyliön yksiköissä. Niiden vastaanotto on ollut hyvä, vaikka osallistujamäärät ovatkin vaihdelleet. Työpajat on toteutettu yhteistyössä kirjaston ja yksiköiden henkilökunnan kanssa, ja niistä on vastannut Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Company, joka tarjoaa sirkus- ja teatteritoimintaa monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin ja tapahtumiin. Työpajojen vetäjinä ja ohjaajina toimivat kaksi sirkustaiteilijaa Aura Companylta.

(Sirkustyöpaja. Kuva: Irmeli Malka-Kannisto)

Hankkeen ja kirjastoyhteistyön muuna satona on ollut lisäksi tilojen kuvittamista, lippuja erilaisiin tapahtumiin vankien perheille ja lasten konsertti vankilassa. Tärkeintä on, että lasten tilaisuuksia vankilassakin järjestettäessä mennään lapsen ehdoilla.  Lapsilähtöinen toteutus vankilassa edellyttää saumatonta yhteistyötä turvallisuudesta vastaavien kanssa. Vaikka vanhempi onkin suorittamassa tuomiotaan, sitä ei tarvitse korostaa lapselle. Hyvä suunnittelu ja yhdessä tekeminen ovatkin ainoita oikeita tapoja vankien lasten kanssa työskenneltäessä.

Kokemuksia Vanajan vankilasta lasten parissa

Lapsi- ja perhetyötä on tehty vankiloissa pitkään. On hienoa huomata, miten monipuolista työtä lasten parissa on tehty. Esimerkiksi Vanajan vankilassa työskennellään naisvankien ja heidän lastensa kanssa.  Seuraavaan listaan on koottu joitakin vankilassa lasten kanssa tehtäviä asioita. Listan ovat koonneet Mia-Riikka Tyni ja Tuija Muurinen.

Vauverosirkus – perheosaston äidit ja lapset osallistuvat kerran viikossa vankilassa yhdessä vauverosirkukseen. Osastolla olevat äidit osallistuvat siihen oman lapsensa kanssa. Vauverosirkus on yhdessä temppuilua, liikuntaa ja rentoutumista vauvan iän mukaisesti.

Värikylpy – perheosastolla. Samoin periaattein kuin vauverosirkus. Ilmaistaan tunteita maalaamalla väreillä musiikin tahdissa.

Voimaannuttava valokuvaus – perheosastolla. Äiti ja vauva ovat yhdessä kuvissa. Kuvia on tehty sarjana, jossa näkyy vauvan kasvaminen ja äidin muutos tuomion aikana.

Perhepäivä – järjestetään yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa. Päivään voi kuulua muun muassa musiikkiteatteria, nukketeatteria, voimaannuttavaa valokuvausta, luontorastipolkua, sirkusta ja askartelua. Vankien perheet ovat myös osallistuneet päivään: mukana on ollut myös isovanhempia ja esimerkiksi lapsia sijaisperheistä.

Perhetalolla jokaiseen huoneistoon on tehty laminoitu vihko, jossa on kerättynä erilaisia vanhan ajan pelejä, leikkejä ja tehtäviä: kaikkea, mitä lapsen kanssa voi perhetapaamisessa tehdä. Vihkosta löytyy niin ulko- kuin sisäleikkejäkin. Lapsille on myös omaa tehtävää: heidän täytyy etsiä perhetalolla eri asioita vihjeiden avulla ja vastata kysymyksiin yhdessä vanhemman kanssa. Vastauspaperin palautetaan perhetapaamisen lopussa päivystykseen, jolloin lapsi saa pienen palkinnon.