Tarinoita videon välityksellä

Kiireetön yksilötyömuoto

Jokainen lukija jännittää

Lottamuksellisuus

Lue kotiin

Lue kotiin -toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanki lukee lapselleen satuja ääneen videon välityksellä.  Satu luetaan ja tallennetaan kunkin vankilan mukaisilla käytännöillä, esimerkiksi kuvataan tabletilla ja tallennetaan muistitikulle. Tallenne lähetetään kotiin yhdessä luetun satukirjan kanssa.

Tällaisessa toiminnassa yhdistyvät sekä kirjastojen että vankiloiden tavoitteet: vankien kiinnittäminen yhteiskunnan normaalipalveluihin ja sopeuttaminen muuttuvaan tietoyhteiskuntaan. Ihmisen on saatava kokea itsensä vanhemmaksi. Lukemalla kotiin vanki pysyy siis kiinni perheen arjessa ja elämässä, jolloin kotiinpaluu on aikanaan helpompaa.

Vankilahenkilökunta valitsee ne vangit, jotka osallistuvat Lue kotiin -toimintaan. Ensimmäinen tapaaminen on kirjaston työntekijän ja vangin keskinäistä tutustumista ja keskustelua yleisesti vanhemmuudesta. Tapaamisessa puhutaan vanhemmuudesta pääasiassa kirjastonäkökulmasta: mitä luetaan, mitä voisi lukea ja mitä vanki haluaisi kotiin lukemalla viestiä. Lue kotiin -toiminta onkin hyvä mahdollisuus yhdistää lapsi- ja perhetyön osaamista kirjastotyöhön.

Lukutilanteiden järjestämisessä on syytä huomioida kiireettömyys ja jaksaminen.  Tätä työtä ei voi tehdä liukuhihnamaisesti, sillä kyse on muustakin kuin lukemisesta. Onnistunut kotiin lukeminen on kaikille osapuolille merkityksellinen tapahtuma, mutta etenkin vangille tilanne voi olla hyvinkin herkkä ja tunteikas. Parhaimmillaan myönteinen sanoma ja vaikutus voivat olla todella merkittäviä

Lue kotiin -toiminnassa voidaan videoida myös itse kirjoitettuja satuja, runoja, tarinoita tai itse laulettuja lauluja. Pääasiassa vangit lukevat lapsilleen, mutta myös muille läheisille on mahdollista videoida esimerkiksi lukemista, laulua tai soittoa.

Lue kotiin -tilanne edellyttää onnistuakseen samoja hyviä aineksia, välittämistä, kiireettömyyttä, kohtaamistaitoja ja hyviä sosiaalisia valmiuksia kuin muukin vankilakirjastotoiminta. Luottamus vangin ja kirjastotyöntekijän välillä on tässä toiminnassa tärkeää, sillä lukutilanne voi kehittyä hyvinkin henkilökohtaiseksi.

Kirjastoissa on saatavilla poistokirjoja, joita vangit voivat lukea ja sitten lähettää videon mukana kotiin. Vanki voi lukea useampiakin kirjoja lapselleen. Satujen aiheilla ei välttämättä ole niinkään merkitystä lapselle, vaan tärkeintä on, että hänelle ylipäätään luetaan. Etenkin pitkäaikaisvangeille tällainen mahdollisuus on erittäin merkityksellinen, sillä yhteydenpito on rajattua, mutta perheisiin halutaan kuitenkin pitää mahdollisimman hyvät välit vankeusjaksonkin aikana.