Kulttuuriin tutustuminen

Kirjastokierrokset ja kulttuuripäivät

Messut, näyttelyt ja konsertit

Vierailijat

Yhdessäoloa

Kulttuurivierailut

Kulttuurivierailujen tavoitteena on madaltaa rikoksentekijöiden kynnystä käyttää erilaista kulttuuritarjontaa. Vierailut sisältävät näyttelyihin, konsertteihin, eri kirjastoihin tai esimerkiksi messuille osallistumista. Niitä voidaan toteuttaa myös vankilan sisällä järjestämällä erilaisia tapahtumia. Osallistumista tapahtumiin voi käyttää kannustimena: esimerkiksi aktiivisesta osallistumisesta lukupiiriin voidaan palkita ryhmä kulttuurivierailulla.

Parhaiksi vierailukohteiksi on Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana koettu monipuoliset näyttelyt tai kohteet, joista saa paljon virikkeitä. Yhden tyylisuunnan tai taiteilijan ympärille rakennetut näyttelyt eivät välttämättä ole kovinkaan suosittuja yksipuolisuutensa takia. Monet vangeista ovat lyhytjänteisiä, mikä tulee ottaa huomioon kulttuurivierailua ja sen virikkeitä suunniteltaessa.

Kulttuurivierailua suunniteltaessa on tärkeää kuunnella ryhmää. Kiinnostuksen kohteet voivat toiminnan aikana muuttua, ja moni rikoksentekijä voi yllättää syvällisellä suhtautumisellaan asioihin. Vierailukohdetta valittaessa on myös hyvä muistaa, että ei ole olemassa tyypillistä vankia kulttuurimieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden suhteen, vaan jokainen ihminen on yksilö.

Ryhmä ja sille sopiva vierailukohde valitaan etukäteen vankien toiveiden ja vankilan työntekijöiden näkemysten mukaan. Kun kohde on alustavasti valittu, vankilan apulaisjohtaja arvioi sen ja antaa vierailulle lopullisen luvan. Kulttuurivierailuille osallistuu kirjastotyöntekijän lisäksi kaksi vankilatyöntekijää. Ryhmä lähtee vankilalta vankilahenkilökunnan kuljettamana, ja kirjaston työntekijä tavataan vierailukohteessa. Vankilan ulkopuoliset vierailut onnistuvat yleensä vain avovankiloista.

Kirjasto- ja kulttuuripäivä

Kirjaston opastetulla kierroksella esitellään yleisesti kirjaston toimintaa ja tavoitteita. Kierros on samanlainen kuin muillekin asiakasryhmille. Ryhmä lähtee vankilasta henkilökunnan kanssa yksikön toimintatapojen mukaisesti. Samalle kerralle on mahdollisuuksien mukaan järkevää järjestää myös muita vierailuja. Päivän toisena kohteena voivat olla vaikkapa erilaiset museot.

Turussa vankiloista on Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana vierailtu esimerkiksi historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novassa, Turun linnassa ja Wäinö Aaltosen museossa. Aboa Vetus & Ars Nova on ollut näistä ylivoimaisesti suosituin. Joskus kohteet ovat antaneet erityisryhmälle alennuksia.

Esimerkki päivän kulusta:
Päivä alkaa ryhmän saapumisella kirjastoon, jossa tehdään kirjastokierros. Kierros kestää parisen tuntia. Sen aikana tutustutaan palautus- ja lainausautomaatteihin sekä eri osastoihin. Erityisesti musiikkiosasto on todettu suosituksi kohteeksi.
Ryhmä jatkaa ruokailun jälkeen tutustumista toiseen kohteeseen, joka voi olla esimerkiksi paikallinen museo tai näyttely.

Kirjamessut

Kirjamessuja järjestetään kerran vuodessa Helsingissä ja Turussa. Vierailukohteena ne vastaavat muita kohteita; ainoastaan muiden ihmisten suuri määrä tilaisuudessa on otettava huomioon. Kirjamessuille osallistuvat vangit valitaan aina ennakkoon, kuten muillekin vierailuille lähdettäessä.

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana Turun kirjamessuille osallistuminen oli mahdollista pitkäaikaisimman yhteistyövankilan, Käyrän vankilan, sijainnin takia: se sijaitsee lähellä Turkua, joten Turun kirjamessuille osallistuminen sujui helposti.

Konsertit

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana Satakunnan vankilan Huittisten yksikössä ja Käyrän vankilassa toteutettiin Kotiteollisuus-yhtyeen keikat. Molemmat keikat järjestettiin saman päivän aikana.

Kotiteollisuus Käyrän keikalla 2013.

Kuva: Irmeli Malka-Kannisto

Kulttuurivierailut keikoille ovat osoittaneet, että konsertteihin osallistuminen ei ole kaikille ennestään tuttua, vaikka musiikkia harrastetaan vankiloissa paljon. Monelle osallistujalle myös keikalla olo selvin päin oli uutta. Keikka ei siis vastannut täysin normaaleissa olosuhteissa järjestettyä, ja bändikin kommentoi tunnelman olleen välillä ”kuin parikymmentä vuotta sitten Lemillä, eli kovin jäyhää meininkiä.”

Keikat ovat iso asia niin järjestäjien kuin osallistujienkin näkökulmasta. Vankiloiden osallistujamäärät saattavat tulla yllätyksenä bändeille, jotka mahdollisesti täyttävät isojakin saleja muilla keikoillaan; vankilakeikalla yleisössä voi sen sijaan olla vain 35 ihmistä. Lisäksi bändille taputtaminen tai hurraaminen ei välttämättä kuulu tapoihin, kuten tavallisella keikalla, vaan ”kun soitto loppuu, niin se on sitten siinä.”

Kirjastoyhteistyö mahdollistaa myös vankien perheiden kohtaamisen järjestämällä lasten konsertteja, joihin vankien perheet ovat tervetulleita.

Taiteilijavieraat ja muut vierailijat

Kulttuurivierailut voivat olla erilaisten retkien lisäksi myös yksittäisten taiteilijoiden vierailuja vankilassa. Taiteilijavierailut ovat olleet hankkeen aikana suosittuja, ja niihin osallistuminen on ollut runsaslukuista. Vierailijat ja heidän puheenaiheensa ovat olleet monipuolisia: vierailuilla on puhuttu muun muassa rock-lyriikasta, runoista, sarjakuvista, proosasta ja stand up -komiikasta. Näin vankilakirjasto pyrkii vastaamaan mahdollisimman monenlaisten ihmisten kiinnostuksen kohteisiin ja tarjoamaan monipuolista tarjontaa.

Taiteilijavierailut ovat suosittuja, mutta ne myös vaativat työtä: tapahtuma ei täyty osallistujista ilman markkinointia ja mielenkiintoista esiintyjää tai aihetta. Lisäksi tarvitaan monien tahojen yhteistyötä. Hankkeen aikana on kuitenkin havaittu, että kova työ palkitaan, ja taiteilijavierailijoista on pidetty paljon, kunhan ennakkovalmistelut on tehty huolellisesti.

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana vankiloissa ovat vierailleet muun muassa muusikot Jouni Hynynen ja Kaarle Viikate, kokemusasiantuntija ja stand up -koomikko Miika Pettersson, kirjailijat Arno Kotro ja Jasu Rinneoja, kirurgi ja kokemusasiantuntija Christer Lybäck, runoilija Harri Hertell, sarjakuvataiteilija Jouko Nuora, lehtori Laura Hokkanen ja kokemusasiantuntija ja pastori Heikki Maakorpi. Monet vierailijoista ovat pitäneet jonkinlaisia työpajoja tai osallistuneet lukupiireihin luentojen lisäksi tai tilalla.