Kirjastotilojen yleisilme

Poistot ja hankinnat

Kirjasto-ohjelma käyttöön

Ammattilaisen läsnäolo

Kirjaston kehittäminen

Kirjaston kehittäminen on aineiston huoltoa, kirjastotilojen muokkaamista viihtyisiksi ja tarkoitustaan vastaaviksi sekä erilaisten tapahtumien, kuten lukupiirien, ideointia ja järjestämistä. Se onnistuu asiakkaita kuuntelemalla ja yhdessä vankiloiden kanssa toimintaa suunnittelemalla.

Toimivassa kirjastossa aineistoa uudistetaan säännöllisesti, mikä on olennainen osa toiminnan kehittämistä. Aineistohuollon lisäksi kirjastotyön kehittämistä ovat erilaiset tapahtumat ja niiden jatkojalostaminen sekä kokonaan uusien tapahtumien, ohjelmien ja ideoiden etsiminen ja kokeileminen.

Kirjaston yleisilme

Toimivassa kirjastossa on ajantasaista, hyväkuntoista ja monipuolista aineistoa, joka on hyvässä järjestyksessä ja helppo löytää. Kirjasto ei saa olla kirjavarasto tai divari, vaan aineistoa on hyvä säännöllisesti päivittää käyttötarpeiden mukaiseksi.

Viihtyisän ja toimivan kirjaston tilat ovat valoisat ja siistit. Kirjastossa on oltava pöytiä ja tuoleja, joiden ääressä on mukava lukea ja viettää aikaa. Yleisilmeen on siis oltava käytännöllinen, tarkoitustaan vastaava ja sopivan kodikas.

Poistot ja hankinnat

Vankilakirjastojen ylläpitoa ja huoltotoimia saatetaan helposti laiminlyödä muun kiireen keskellä. Monissa vankilakirjastoissa etenkin aineiston huolto unohtuu, ja uutta aineistoa hankitaan, mutta vanhaa ei poisteta. Tällöin vaarana on, että kirjastosta muodostuu nopeasti varasto. Poista rohkeasti: poistettua kirjallisuutta voi käyttää monella muulla tapaa hyödyksi!

Poistokirjan uusi elämä Huittisten pajan käsittelyn jälkeen. Kuva: Irmeli Malka-Kannisto

Vankiloiden ja kirjastojen kannattaa tehdä aineistohankintoja yhdessä. Lisäksi kirjastot voivat lahjoittaa poistettavaa aineistoaan vankiloille. Hankintoja tehdessä ja etenkin lahjoituskirjoja vastaanottaessa on hyvä olla kriittinen, ettei aineisto pääse paisumaan tarpeettoman suureksi. Kaikkia kirjoja ei tarvitse hankkia omaksi: kaukolainaus ja siirtokokoelma ovat käteviä keinoja hankkia sellaista aineistoa, jonka käyttö ei ole kovin suurta – esimerkiksi monikulttuurisuuden tuomiin tarpeisiin.

Kirjasto-ohjelman käyttöönotto ja opastus

Kirjojen lainaamista varten tarvitaan kirjastojärjestelmä. Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt hankkivat itse lisenssin oikeusrekisterikeskuksen kautta tällä hetkellä käytössä olevaan PrettyLib-kirjasto-ohjelmaan. Ohjelmiston asentamisesta vastaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Kirjastot auttavat kirjasto-ohjelman käyttöönotossa.

Turun kaupunginkirjastolta saa kirjalliset käyttöohjeet kirjasto-ohjelmien käyttöön. Kirjaston henkilökunta opastaa vankilan työntekijöitä ja asiakkaita tarvittaessa niin kirjastojärjestelmien kuin esimerkiksi kirjojen luetteloinnin ja tarroituksenkin kanssa.

Kirjastoammattilainen paikalla

Vaikka monenlainen tavoitteellinen aktiivitoiminta on vankilakirjastotyössä keskeistä, on kirjastojen tärkeää olla mukana myös laitoskirjaston tavallisessa arjessa. Kirjastoammattilaisen on hyvä olla paikalla vankilakirjastolla vähintään kuukauden välein sen aukioloaikana, vastata kysymyksiin, opastaa ja neuvoa, vinkata, kuunnella toivomuksia ja auttaa kirjastoon liittyvissä asioissa. Arjen läsnäolo on tärkeää, eikä se saisi jäädä massiivisen kehittämisen, ideoinnin ja uudistamisen varjoon.