Yhteistyöverkoston ylläpito

Kirjallisuuden tarve

Ideoiden ja kokemusten jakaminen

Muut hankkeet

Vankiloiden ja kirjaston yhteistyöverkosto

Todellinen yhteistyö on tämän keittokirjan mukaista yhdessä tekemistä. Yhteistyön rakentaminen vie aikaa, eivätkä verkostot pysy kasassa itsestään, vaan niiden ylläpito vaatii erilaisia asioita kehittyäkseen.  Kirjaston ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan tapaamiset ovat olleet hyvä tapa kehittää suhteita vankilakirjastotyössä. Mukaan on luontevaa kutsua eri toimijoita ja keskustella yhteisistä asioista. Myös perinteiset päihde- ja perhetyö voivat hyötyä kirjastoyhteistyön mukanaan tuomasta osaamisesta. Turun kaupunginkirjastolla on vankiloiden ja kirjaston yhteistyön koordinointivastuu osana alueellista kehittämistehtävää. (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista (660/2017))

Kirjallisuuden tarve

Vankiloissa on paljon erilaisia kursseja ja projekteja, joita varten voidaan tarvita eriaiheisia kirjoja. Muun muassa alkavat opinnot voivat lisätä kyseisen aihepiirin kirjallisuuden kysyntää; vankiloissa on perinteisesti suoritettu erilaisia opintoja aina korkeakouluopintoihin asti. Tarpeet voidaan huomioida esimerkiksi kaukolainauksella tai vaikkapa kirjaston poistoja tehtäessä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits edistää rikostaustaisten asioita ja tarjoaa heille maanlaajuisesti erilaisia palveluita. Kirjastoasioissa voikin hyödyntää etenkin Krits:n kehittämistoiminnan tuotoksia, esimerkiksi Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen tuottamaa tietoa tai ADHD-käsikirjaa. Krits myös ylläpitää krits.fi-nettisivustoa ja julkaisee Lehti vangeille -lehteä, jota jaetaan kaikkiin Suomen vankiloihin. Verkkosivuilla voidaan julkaista myös vankien tekemiä kirjoituksia tai muita tuotoksia.

Eri hankkeet

”Ideologia Luetaan yhdessä -projektin takana on yksinkertainen: suomen kielen oppimisen myötä maahan muuttanut henkilö oppii pärjäämään arkielämässä ja sen palveluissa, kuten ruokakaupoissa ja terveydenhuollossa. Lisäksi hän oppii ymmärtämään suomalaista kulttuuria, mikä edesauttaa sopeutumisprosessia. Luetaan yhdessä -ryhmissä puhutaan suomea oppimisen maksimoimiseksi, tosin välillä englannin avulla kieltä pystytään avaamaan tarkemmin. Myös sanattomalla viestinnällä, kuten ilmeillä ja eleillä, pääsee pitkälle. Lisäksi kuvat ovat tärkeitä opetuksessa. Erityisen tärkeitä ne ovat niille, joilla ei ole kunnollista luku- tai kirjoitustaitoa. Heidän kohdallaan opetus aloitetaan aakkosista.” (Kia Toivonen: Luetaan yhdessä -verkosto opettaa suomea ja auttaa kotoutumisessa – toimintaa ollut myös Vanajan vankilalla jo vuosia. Julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen Intranetissä 2018.)

Vankeusaika mahdollisuutena on ESR-rahoitteinen hanke. Siinä kehitetään yhteistyötä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kanssa. Osatoimijoita hankkeessa ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja TYP-verkostojen lisäksi Kuntoutussäätiö, THL:n Vankiterveydenhuollon yksikkö, ViaDia ry, Helsingin Diakonissalaitos ja Etelä-Suomen Kris ry. Hanke alkoi lokakuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Kirjastoyhteistyö hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita. Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen kanssa yhteistyötä on jo tehty. Kirjastoyhteistyö on hyödyntänyt hankkeen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osaamista. Yhdessä on esimerkiksi vierailtu Pasilan monikielisessä kirjastossa. Yhteistyö on ollut myös monikulttuurisuuden erityispiirteiden ja haasteiden pohdintaa sekä ratkaisujen ja toimintatapojen hakemista yhdessä. Luetaan yhdessä –hankkeen kanssa on jo keskusteltu.