Esipuhe

Reseptikirja syntyi tarpeesta dokumentoida Turun kaupunginkirjaston Kirjastosta juuret elämään -hankkeen ja sitä seuranneen kirjastojen vankilayhteistyön hyväksi havaittuja toimintatapoja vankilakirjastotoiminnasta. Reseptejä ovat laatineet Kirjastosta juuret elämään -hankkeen projektisuunnittelijan ja kirjastopalveluita Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloissa kehittäneen Irmeli Malka-Kanniston lisäksi laaja joukko muita vankila- ja kirjastoihmisiä. Sisältöjä on ollut tekemässä myös maan eturivin taiteilijoita, rokkareita, kokemusasiantuntijoita, kirjastotyöntekijöitä, vartijoita, ohjaajia, erityisohjaajia ja iso joukko muita asiaan vaikuttaneita. Kaikkia on yhdistänyt into ja halu olla tekemässä tavallaan vanhasta aiheesta jotain uutta.

Reseptejä saa vapaasti hyödyntää, ja tarkoitus onkin innostaa kehittämään niitä edelleen ja jopa laatimaan aivan uusia reseptejä. Reseptikirjan on tarkoitus tuoda esille sitä, että tarvitaan rohkeutta yrittää, vaikka aina ei ”ruoka” maistuisikaan ensimmäisellä kerralla. Toivottavasti resepteistä välittyvät sekä yhteneväisyydet että erot, joilla molempien alojen ammattilaiset työskentelevät. Reseptikirja on tarkoitettu sekä kirjastojen että vankiloiden käyttöön rakennettaessa mielekästä toimintaa vankilakirjaston ympärille.

Lukeminen, osallistuminen, tiedon hankinta ja onnistumisen kokemukset ovat olleet laajasti läsnä kirjastoryhmissä ja tapaamisissa. Kirjastoyhteistyö yhdistää kulttuurin ja taiteen keinoja luontevasti kuntoutukseen. Kulttuuri ja taide ovat yhtä perusteltuja vankeusaikaan liittyviä asioita kuin muukin kuntoutus.

Kirjastotoiminnan kulttuurillinen näkökulma on hyvä tapa pohtia omaa elämää ja oppia siitä. Tanskalainen filosofi Søren Kierkegaard on kuvannut elämisen vaikeutta seuraavasti: ”Elämän voi ymmärtää vain taaksepäin ja kuitenkin sitä on elettävä eteenpäin.”

Kirja koostuu kymmenestä eri reseptistä tai toimintokokonaisuudesta, joista monet asiat liittyvät toisiinsa. Toiminnot voisi luokitella muullakin tavoin kuin tässä reseptikirjassa on tehty. Voi olla, että tätä lukiessasi näetkin jo uusia mahdollisuuksia yhdistää tässä kuvattuja asioita erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Rohkene tehdä niin! Niin tätä toimintaa toteuttaessa kuin reseptejä kirjoittaessakin pyrittiin tekemään.

Aurassa 12.6.2019
Kristian Kipinoinen
Erikoissuunnittelija, FM
Rikosseuraamuslaitos