Vankilakirjastoyhteistyön ja vankiloiden kirjastopalveluiden kehittämisen lähtökohtana on vankeuslain (767/2005) 11 luvun 4 §, jonka mukaan vankilan kirjaston on toimittava yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa ja sen toiminnan tulee vastata yleisten kirjastojen toimintaperiaatteita.

Turun kaupunginkirjasto koordinoi valtakunnallisen Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmän toimintaa. Ryhmässä on edustus Rikosseuraamuslaitoksen aluekeskuksista sekä keskushallintoyksiköstä, Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja kaikista alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista Rovaniemeä lukuun ottamatta.

Asiantuntija-apu vankilakirjastotyön kehittäjille

Turun kaupunginkirjasto koordinoi myös valtakunnallisen Vankilakirjastotyön kehittäjäverkoston toimintaa. Verkostoon osallistuu vankilakirjastojen kanssa yhteistyötä tekeviä henkilöitä muista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti etäyhteydellä ja järjestää tapaamisia, joihin kutsutaan myös muita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Verkoston toiminnassa panostetaan erityisesti tiedon ja osaamisen jakamiseen kirjastojen välillä. Asiantuntija-apua vankilakirjastotyön kehittämiseen tarjotaan myös toimialueen kaikkiin vankiloihin (Turun vankila, Käyrän vankila sekä Satakunnan vankilan Huittisten ja Köyliön osastot).

Vankiloissa toteutetun kehittämistoiminnan pohjana ovat Reseptejä kirjaston ja vankilan yhteistyöhön -julkaisussa kuvatut toimintamuodot.

Reseptejä kirjaston ja vankilan yhteistyöhön

Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmän pöytäkirjat