Turun kaupunginkirjasto on alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto. Yleisten kirjastojen digihanke alkoi syksyllä 2019 ja kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeen tarkoituksena on edistää digitukea Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastoissa kehittämällä kirjastojen henkilöstön osaamista ja vahvistamalla valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen yhteydessä luotua toimintamallia.

Hankkeen tausta

Ennen digihanketta tapahtui kuitenkin jo paljon. Anu Ojarannan vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin Lounais-Suomen yleisten kirjastojen henkilökunnan digitaidot. Samalla selvitettiin jokaisen kirjaston tilat ja laiteresurssit, jotta digineuvontaa voidaan järjestää. Tutkimus antoi tärkeää tietoa ja on ollut digihankkeessa tehtävän kehittämistyön perustana. Sen pohjalta myös Yleisten kirjastojen neuvosto YKN laati suosituksensa kirjastojen henkilökunnan digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa.

Koulutukset ja verkko-oppiminen

Digihankkeen tehtäviin kuuluu henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja verkostomaisen toimintamallin luominen. Digitaitoja vahvistavaa koulutusta on annettu sekä lähiopetuksena että webinaarien avulla. Keväällä 2019 Lounais-Suomen kirjastojen henkilökunnan kouluttamiseen suunnattu Digikiertue 1 tavoitti kahdeksan paikkakuntaa ja 107 osallistujaa. Kevään Digikiertue kattoi arviolta 21% Lounais-Suomen yleisten kirjastojen henkilökunnasta. Syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 Digikiertue 2 pysähtyi 11 paikkakunnalla, ja digitaitoja oppimassa oli 90 kirjastoammattilaista 25 eri kirjastosta. Koulutuskiertueet ovat siis tavoittaneet lähes 200 kirjastolaista alueella.

Myös yleisten kirjastojen verkko-oppimisympäristö Liboppi on valmistumassa. Liboppi antaa mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun ja osaamismerkkien suorittamiseen paikasta ja ajasta riippumatta. Alusta valmistui syksyllä 2019 ja laajeni heti valtakunnalliseksi. Valtakunnallinen toimituskunta koordinoi kurssien tuotantoa. Kurssien sisällöntuotanto on aktiivista eri puolilla Suomea. Osa kursseista on alueellisia, osa taas nostetaan kaikkien AKE-alueiden kirjastolaisten hyödynnettäväksi.

Digitutorit ja verkostotoiminta

Digihankkeen aikana on perustettu Digitutorit-työryhmä, johon kuuluu tällä hetkellä 17 Lounais-Suomen kirjastoammattilaista. He seuraavat digiasioita aktiivisesti ja kokoontuvat kahdesti vuodessa toiminnallisiin tapaamisiin. Digitutorit vievät omiin kirjastoihinsa vinkkejä siitä, miten digitaalisia teknologioita voi käyttää kirjastotyön arjessa. Toiminnalla tuetaan kirjastolaisten digitaitojen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Tutortoiminnan tavoitteena on turvata se, että digiosaamista pystytään jakamaan alueen kirjastojen välisessä verkostossa hankkeen päätyttyäkin. Toiveissa on, että toimintaan saataisiin lisää resursseja niin, että digitutorit pystyisivät vastaisuudessa tarjoamaan digiasioissa etätukea myös lähialueensa kirjastojen henkilökunnalle.

Hankkeen aikana vahvistetaan myös digituen tarjoajien verkostoja Lounais-Suomessa. Yhteistyötä tehdään AKE-alueella käynnissä olevien maakunnallisten digihankkeiden kanssa, ja tarkoituksena on tätä kautta saada turvattua sitä, että ihmiset saavat digitukea jokaisella alueen paikkakunnalla.

Yhteystiedot

Digihankkeen projektisuunnittelijat:

Fanny Neittaanmäki, fanny.neittaanmaki [at] turku.fi

Tero Nummila, tero.nummila [at] turku.fi

Digihankkeen aihetunniste Lounais-Suomen kirjastojen extranetissä on ’kansalaisen digitaidot’. Sen avulla löydät kaikki aiheeseen liittyvät tiedotteet, artikkelit ja tapahtumat.