Turun AKE järjestää yhdessä Turun kaupungin poikkihallinnollisen kulttuurihyvinvointityöryhmän kanssa kolmen koulutuksen sarjan kulttuurihyvinvoinnista. Koulutuksiin voivat osallistua Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastotyöntekijät sekä kaikki Turun kaupungin työntekijät.

Ensimmäisellä koulutuskerralla perehdytään siihen, millaista tutkimustietoa kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista on ja miten sitä voi soveltaa. Toisella kerralla pohditaan moninaisuuden huomioimista taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluissa. Viimeisenä teemana on erityisesti kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palvelumuotoilu, johon syvennytään kaksiosaisessa koulutuksessa.  

Koulutussisällöt ja ilmoittautuminen

Koulutuskerrat ovat toisistaan erillisiä eli voit osallistua joko kaikkiin tai vain osaan. Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan erikseen. Kuhunkin koulutukseen mahtuu 300 osallistujaa. Kaikki koulutukset järjestetään verkossa Teams-alustalla, ja osallistumislinkki lähetetään sähköpostilla koulutusta edeltävinä päivinä.

Kaksi ensimmäistä koulutusta (30.9. ja 6.10.) tallennetaan. Ilmoittauduthan myös, jos haluat katsoa nämä koulutukset tallenteena. Tallennelinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille koulutuksen jälkeen.

Kulttuurihyvinvointi to 30.9. klo 13.00–14.30

Mitä on kulttuurihyvinvointi?
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö Taikusydän-yhteyspisteestä ja Turun AMK:sta

Ilmoittaudu viimeistään to 23.9.: Ilmoittaudu kulttuurihyvinvoinnin koulutukseen Lyytissä

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu paljon. Taidetta ja kulttuuria tarkastellaan yhä useammin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää. Tästä ilmiöstä on alettu viime vuosina käyttää käsitettä kulttuurihyvinvointi. Koulutuksessa tutustutaan kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvään tutkimukseen ja tutkimustuloksiin sekä niiden soveltamiseen käytännössä eri esimerkkien kautta. Koulutuksen tuottaa Kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän.

Moninaisuus ke 6.10. klo 13.30–15.30

Kohti inklusiivisia palveluja ja työyhteisöä – Moninaisuuden huomioiminen taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluissa

Mira Haataja, erityisasiantuntija Kulttuuria kaikille -palvelusta sekä Martina Marti, moninaisuuskouluttaja ja moninaisuusagentti

Ilmoittaudu viimeistään ke 29.9.Ilmoittaudu moninaisuutta käsittelevään koulutukseen Lyytissä

Mitä moninaisuus tarkoittaa? Miten se voidaan huomioida työskennellessä kulttuurialalla ja kulttuurilaitoksissa, näkökulmana kaupungin työntekijöiden työ sekä yhteistyö. Koulutus sisältää alustuksen ja keskustelua / tehtäviä.  

Voit tehdä orientoivan tehtävän, palautusaika 29.9. Ennakkotehtävän ajatuksena on herätellä pohtimaan jo ennen koulutusta jotakin moninaisuuteen liittyvää käsitettä ja sitä, miten käsite liittyy työhösi tai minkälaisia ajatuksia käsite herättää. Voit vastata anonyymisti, mutta huomioithan, että vastauksia voidaan käyttää esimerkkinä luennolla. Ennakkotehtävä löytyy Googlen kyselylomakkeena osoitteessa bit.ly/EnnakkotehtäväTurku. Ethän jaa linkkiä oman organisaatiosi ulkopuolelle.

Palvelumuotoilu 1.11. ja 2.11. klo 12.30–15.30 (klinikka auki kysymyksille klo 16 asti)

Ma 1.11. Palvelumuotoilun tärkeimmät voimavarat ja metodit
Ti 2.11. Palvelumuotoilun eri osa-alueet, vaikuttavuus ja yhteisöllinen suunnittelu 

Pekka Toivanen, muotoilujohtaja Design Studio Muotohiomosta

Ilmoittaudu viimeistään ma 25.10.: Ilmoittaudu palvelumuotoilun koulutuskokonaisuuteen Lyytissä

Koulutuksessa käydään läpi havainnollisesti palvelumuotoiluprosessia ja esitellään avoimesti erityyppisiä projekteja. Ennen kurssia voit vastata kysymykseen: Mitä haluan palvelumuotoilusta tietää? Kurssi on vuorovaikutteinen ja sen ohjelmassa on varattu aikaa myös keskusteluun. Klinikassa voidaan käsitellä osallistujien esiin nostamia palvelumuotoiluprojekteja ja kysymyksiä. Palvelumuotoilun metodeja ja vaikuttavuutta käydään läpi erityisesti kulttuuri- ja kirjastopalvelujen näkökulmasta, mutta tarpeen vaatiessa huomioidaan myös mahdollisia muita osallistujien toiveita.

Palvelumuotoilukoulutus on kaksiosainen, ja ilmoittautuessasi ilmoittaudut samalla molempiin päiviin. Koulutuspäivien välissä tehdään välitehtävä, joka puretaan toisena koulutuspäivänä. Varaathan aikaa myös siihen. Tätä koulutusta ei tallenneta kokonaisuudessaan, eikä sitä siis voi katsoa jälkikäteen tallenteena. 

Lisätiedot koulutuksista: AKE-kirjasto@turku.fi

Koulutussarja on osa Turun kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Koulutussarja kulttuurihyvinvoinnista