Seinäjoen erityistehtävä on kokoamassa kirjastojen käyttöön vinkkipankkia alle kouluikäisten lasten kanssa tehtävään kirjastotyöhön. Vinkkipankissa on tarkoitus jakaa hyväksi havaittuja toimintamuotoja, joita kirjasto voi toteuttaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Vinkkipankki tulee osaksi syksyllä 2021 julkaistavaa valtakunnallista kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyömallia ja se julkaistaan Seinäjoen erityistehtävän verkkosivuilla.

Jotta vinkkipankista saataisiin mahdollisimman kattava, pyytäisin teitä ilmiantamaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen/esiopetuksen yhteistyömuodot alueellanne. Yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, tuokiot, työpajat, materiaalit, vierailut ym. Tarkoituksena on, että vinkkipankkiin kerätyt ideat ovat muiden käytettävissä sellaisenaan tai hieman muokattuina.

Pyydän kirjaamaan yhteistyömuodot 23.8.2021 mennessä. Lomakkeeseen pääset tästä linkistä.

Suurkiitos jo etukäteen!

Emilia Koski, emilia.koski@seinajoki.fi
Koordinaattori
Seinäjoen kaupunginkirjasto
Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä

Vinkkejä lastenkirjastotyön vinkkipankkiin?