Palautekysely vuoden 2020 Turun AKE-toiminnasta oli auki maaliskuussa ja vastauksia kertyi 34. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, palautteenne on meille arvokasta!

Vastaajien mukaan Turun AKEn viestintä toimii ja osaamisen kehittämiseen ollaan tyytyväisiä. Vastaajista yli 88 % oli osallistunut AKEn järjestämiin koulutuksiin ja 77 % oli osallistunut etäkahveille vuonna 2020. Extrassa oleviin yhteisiin materiaaleihin oli tutustunut 82 % vastaajista. Pyysimme palautetta ja koulutusehdotuksia myös avoimella kysymyksellä ja näissä vastauksissa kiiteltiin erityisesti poikkeusajan AKE-kahveja sekä Vinkkaustunteja.

Vastaajat arvioivat toimintaa asteikolla 1-5, jossa 1 oli huonosti ja 5 erinomaisesti. Kysyimme palautekyselyssä erikseen korona-poikkeusajan toiminnasta ja saimme alla olevan kuvan mukaiset arvosanat.

Palautekyselyssä selvitettiin myös AKE-toiminnan vaikuttavuutta. Vastaajista 72 % oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa oli kehittynyt AKE-toiminnan ansiosta. Edelliseen kyselyyn verrattuna vaikuttamisen mittareissa oli pientä laskua, eli AKE-toiminta oli vaikuttanut viime vuonna vähemmän kirjastojen toimintaan kuin aiemmin. Ilahduttavasti kuitenkin yli puolet vastaajista oli AKE-toiminnan ansiosta ollut yhteydessä toisen kirjaston kollegaan.

Palautekyselyn raportti on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Poikkeusvuoden palautekyselyn tuloksia