Hörandetillfälle om svenskspråkiga särdrag gällande nationella läskunnighetsstrategin.

Kom med den 27.4. kl. 9-10.30! Utbildningsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för år 2021 som ska utarbeta en nationell läskunnighetsstrategi. Målet är att den nationella läskunnighetsstrategin färdigställs hösten 2021. Läskunnighetsstrategin breddar, reviderar och preciserar de tidigare riktlinjerna för det läskunnighetsfrämjande

AKE-ABC-tallenne katsottavissa myöhemminkin

Ilahduttavan iso porukka alueen kirjastojen uusia työntekijöitä ja harjoittelijoita aloitti tänään työviikkonsa perehtymällä alueellisen kehittämistoiminnan ABC:hen. Perehdytyksessä AKE-trio kertoi yleisiä asioita kirjastojen alueellisesta kehittämistoiminnasta ja Lounais-Suomen AKE-alueen työryhmistä, koulutuksista ja hankkeista. Lisäksi opastimme Lounais-Suomen kirjastojen extranetin käyttöön. Sisältöä kommentoitiin mm.

Kevät tulee! Pääsiäinen tulee! AKE-koulutuksiakin tulee!

Kevät tulee! Pääsiäinen tulee! AKE-koulutuksiakin tulee!

Huhti- ja toukokuun AKE-koulutustarjonnasta löytyy monenmoista mediakasvatuksesta kiertotalouteen ja nuorten kohtaamisesta graafiseen suunnitteluun. Koulutusten lisäksi tarjolla on tietysti AKE-kahvihetkiä, joissa jutustellaan eri teemoista. Tässä kootusti kevään tarjontaa: To 1.4. klo 9–10 Lastenkirjastolaisten pulinakahvit Pe 9.4. klo 9–10 Johtajien aamukahvit: AVIn

Muovailuhetki lukutaitostrategian parissa

Tämän päivän AKE-kahveilla keskusteltiin kansallisesta lukutaitostrategiasta, jonka valmisteluun Lukuliike ja Opetushallitus ovat kutsuneet mukaan kaikki Suomessa lukemisen parissa työskentelevät olevat tahot.  Erten Mervi Heikkilä kiertää kaikilla AKE-alueilla keräämässä kirjastojen näkemyksiä asiasta, ja tänään oli meidän vuoromme. Strategiatyön tavoitteena on löytää