AKEn hankekahveilla jutusteltiin tänään aamukahvin äärellä alueellisista hankkeista.

Pelillistämisen uudet keinot kirjojen maailmaan -hankkeen koordinaattori Satu Aalto kertoi hankkeen toiminnasta.

VarSat-verkoston Teamsiin on hankkeessa koottu käytännön esimerkkejä sekä aiheesta kirjoitettua. Koronan vuoksi hanke ei ole voinut jalkautua kirjastoihin, mutta käytännön esimerkkejä voi kokeilla ja hyödyntää oman kirjaston toiminnassa.

Kesälle on suunniteltu lukukampanjat yhdessä Seinäjoen erityistehtävää hoitavan kirjaston kanssa. Tulossa on lapsille ja nuorille oma kampanjansa. Lapset seikkailevat lumotussa puistossa ja nuorten kampanjassa esiin nostetaan erilaisia nuorten elämän ilmiöitä.

Sanojen sinfonia Lounais-Suomessa -hankkeesta oli kertomassa hankkeen koordinaattori Suvi Sario

Sanojen sinfonia kuuluu Lukeva kunta -verkostoon. Sinfonia-sana viittaa siihen, että monipuolisen lukutaidon eteen tehdään töitä monella tasolla samaan aikaan. Hanke on vasta alkanut, mutta suunnitelmissa on mm. alueen henkilökunnan osaamisen kehittämistä, asiakkaiden osallistamista, tapahtumia sekä konseptointia. Kirjastotyön merkitystä nostetaan ja kannustetaan mm. solmimaan yhteistyösopimus kirjaston ja koulun välille.

Sanojen sinfoniassa on mukana 19 kuntaa Lounais-Suomen AKE-alueelta. Lukeva kunta -verkosto on valtakunnallinen, Sanojen sinfonia alueellista toimintaa koordinoiva hanke ja lisäksi osallistuvissa kunnissa on kaikissa omaa toimintaa.

Lukemisen edistämisestä alueen kunnissa kuultiin innostavia esimerkkejä. Sirpa Suomela kertoi Liedon kirjaston toiminnasta, jossa mm. tarinankerronnan Suomen mestari kehittää vanhuksille elävää tarinankerrontaa. Ulvilassa on ollut menossa some-kampanja, jossa kirjaston asiakkaat kertovat lukemisharrastuksestaan. Kankaanpäässä on juuri päättymässä osallistava hanke ja kirjaston kotipalvelua on kehitetty.

Lopuksi keskusteltiin muista meneillään olevista, kirjastotoimintaa koskevista hankkeista ja siitä, miten kirjastot voisivat näihin osallistua. Keskustelua oli mm. Harrastamisen Suomen mallin pilotista ja AVI vinkkasi sitä esittelevää tilaisuutta (ilmoittautuminen viimeistään huomenna pe 12.2.): https://minedu.fi/tapahtumat/2021-02-17/kohti-mallikasta-toteutusta-kokemuksia-harrastamisen-suomen-mallin-pilotista-ja-evaita-kevaan-hakuun

Kahvit keitti AKE-ihmisistä Laura, kuulumiset kirjasi ylös Anne. Seuraavat AKE-kahvit ovat perjantaina 26.2. ja silloin aiheena on Kirjastot, kansanvalta ja kuntavaalit.

AKEn hankekahvien kuulumisia