Raportti Uudet lukutaidot –ohjelman julkistamistilaisuudesta

viittaavia lapsia

Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti julkistivat 16.2. Uudet lukutaidot –kehittämisohjelman. Ohjelma koskee varhais- esi- ja perusopetusta. Kirjastojen on hyvä olla tietoisia ohjelmasta, varsinkin, jos kunnan sivistyspuoli miettii kehittämisohjelmaan liittyvän hankerahoituksen hakemista.   Uusiin lukutaitoihin kuuluu kolme kokonaisuutta, sekä näiden osa-alueet

Someron kirjastoon etsitään kirjastonjohtajaa

Someron kaupunki hakee huippuhyvään kirjastoonsa johtajaa! Someron kirjasto on itsenäinen kimppoihin kuulumaton kirjasto, joka kerää asiakkailtaan jatkuvasti erittäin hyvää palautetta. Kirjaston ammattitaitoinen henkilökunta palvelee asiakkaita keskustassa sijaitsevassa kauniissa pääkirjastossa sekä kirjastoauto Tenruusi II:ssa. Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä paikkakunnan koulujen sekä

Muistathan AKE-kahvit perjantaina! Keskustelua kansanvallasta ja kuntavaaleista

AKE-kahveilla pe 26.2. klo 13-14 keskustellaan kuntavaaleista sekä kirjastojen roolista kansanvallan vahvistajina. Miten kirjastot voivat edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua? Millaisia kuntavaaleihin liittyviä suunnitelmia alueen kirjastoilla on? Millaisia linjauksia eri kirjastoissa on poliittisista tapahtumista kirjaston tiloissa? Kahveilla Ville Sirkiä esittelee