I januari startar Erte och de finlandssvenska läsambassadörerna en gemensam bokpratscirkel för alla som jobbar läsfrämjande i Svenskfinland. Så här har läsambassadörerna formulerat idén bakom träffarna:

”Tyvärr hinner ingen läsa ens en bråkdel av alla böcker som ges ut för barn och unga, men vi kan hjälpa varandra. Delad glädje och kunskap blir flerdubbel när vi möts och pratar böcker. Länge har vi läsambassadörer haft en dröm om att bibliotekarier och andra som jobbar läsfrämjande för barn och unga skulle få träffas och prata om litteratur. I samarbete med Erte startar vi “Bokpratarna” som består av sex digitala bokträffar våren 2021. 

Bokpratarna är en mötesplats där vi alla pratar om det senaste vi läst och läser. Allt från helt fantastiskt till riktiga bottennapp får vara med – det viktiga är att så många som möjligt får tips, kunskap och idéer kring böcker som vi sedan kan föra vidare till läsarna.”

Vi träffas digitalt, på Google Meet att börja med. En tisdag i månaden hoppas vi att just du vill vara med och prata böcker:

Tisdag 12.1 pratar vi om bilderböcker 
Tisdag 9.2 pratar vi om böcker för åk 1-3 
Tisdag 9.3 pratar vi om böcker för åk 4-6 
Tisdag 6.4 pratar vi om böcker för åk 7-9 
Tisdag 4.5 pratar vi om böcker för gymnasiestuderande
Tisdag 1.6 pratar vi om härlig sommarläsning 

Alla tisdagar är det kl. 13-14 vi samlas.

Vi delar boktips (1-3 böcker per deltagare) och olika sätt att bokprata. Tröskeln är låg, eller egentligen obefintlig. Man behöver inte vara en erfaren bokpratare för att delta, tvärtom, här kan man bra testa både nya böcker och bokpratssätt!

Meddela Anna-Maija på Erte om du vill delta i vår första träff den 12.1: anna-maija.koskimies@vaasa.fi – så får du länken till träffen.

Varmt välkommen med!”

Mer information om träffarna ger vår regions Erte-delegat Janina Svart i Pargas, janina.svart@pargas.fi

Informationen publicerades av Leena Pylkkö i AKE-triot, leena.pylkko@turku.fi

Läsambassadörerna startar bokpratscirkel