Hankkeessa ammattitaiteilijat tekevät yhdessä lasten ja nuorten kanssa teoksia, jotka saavat aiheensa kirjaston aineistoista.

  • Aihepiirinä Suomi/suomalaisuus, laajasti ja vapaasti ymmärrettynä.
  • Teokset voivat olla kaksi-tai kolmiulotteisia yksittäisiä teoksia, tilataidetta tai äänitaidetta.
  • Näyttely, tempaus tai teos, joka jää pysyväksi osaksi tilaa.
  • Hanke pyrkii erityisesti tarjoamaan työskentelymahdollisuuksia uussuomalaisille taiteilijoille ja/tai osallistamaan uussuomalaisia kirjastojen asiakkaita.

Hankkeesta kiinnostuneita kirjastoja pyydetään ilmoittautumaan mukaan marraskuun loppuun mennessä kirjoittamalla Leena Pylkölle, leena.pylkko@turku.fi

Biblioteken kan anmäla sitt intresse att delta i bildkonstdelen av ”Medieresan genom Finland” –projektet

Syftet är att tillsammans med professionella konstnärer skapa verk som får sin inspiration ur bibliotekets material.

  • Temat Finland / finländskhet, och kan tolkas fritt och på många sätt
  • Verken kan vara två- eller tredimensionella konstverk, miljökonst, ljudkonst…
  • En utställning, en performance eller någonting som blir kvar i bibliotekslokalen
  • Projektet strävar till att erbjuda arbetstillfällen för konstnärer med nyfinländsk bakgrund, eller/och engagera bibliotekskunder med nyfinländsk bakgrund.

Biblioteken kan anmäla sitt intresse att delta genom att skriva till Leena Pylkkö, leena.pylkko@turku.fi till slutet av november.

Haluaako sinun kirjastosi mukaan Kulttuurinen mediamatka halki Suomen –hankkeen taideosuuteen?

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.