Liedon kunnan sivistyspalveluissa/kirjasto- ja kulttuuritoimessa on haettavana palvelupäällikön virka.

Haemme vahvaa ammattiosaajaa johtamaan kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Painopiste on kirjastotoimessa. Kirjaston vastuualueeseen kuuluu pääkirjaston, kirjastoauton ja koulukirjastojen toiminta. Vakinaisen henkilökunnan määrä on 14. Liedon kirjasto on osa Vaski-kirjastoa.

Virkaan vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot (kirjastoasetus 406/2013 § 4). Kulttuurialan laaja-alainen tuntemus on myös viran täytössä vahva meriitti.

Haemme tulevaisuuteen suuntautunutta energistä ja aktiivista osaajaa ja tekijää, jolla on näkemystä kirjastopalveluiden kehittämisestä. Menestyksellinen viran hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestyöstä ja hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Viranhaltija osallistuu myös lainaus- ja neuvontatyöhön.

Tehtäväkohtainen peruspalkka on KVTES:n mukainen. Koeaika on 6 kuukautta. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua tai vakanssin täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lukien uhalla, että valinta muutoin itsestään raukeaa. Tehtävä täytetään 1.11.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pätevyyttä osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset pyydetään esittämään haastattelun yhteydessä.

Tehtävää haetaan Kuntarekryn kautta osoitteesta www.lieto.fi -> Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.
Haku päättyy: 6.9.2016 klo 12:00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö

Lisätietoja:
Toimialajohtaja: Laila Mäkelä, puh. (02) 4873 3246, 050 414 6227, laila.makela@lieto.fi
Palvelupäällikkö, kirjasto ja kulttuuri: Viktoria Kulmala puh. 050 569 1786, viktoria.kulmala@lieto.fi

Työnantajakuvaus:
Lieto on n. 19 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais- Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään. www.lieto.fi

Palvelupäällikkö Lietoon
Merkitty:    

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.