Jokioisten kunta julistaa haettavaksi

KIRJASTONJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN

ajalle 11.5.2015-10.5.2016.

Jokioisten kirjastossa työskentelee kirjastonjohtajan lisäksi kirjastonhoitaja, erikoiskirjastovirkailija ja kirjastotyöntekijä. Kirjasto sijaitsee koulujen ja päiväkotien välittömässä läheisyydessä ja yhteistyö on tiivistä. Jokioisten kirjasto toimii osana Forssan seutukunnan Louna-kirjastoja.

Kirjastonjohtajan tehtäviin kuuluu kirjaston esimiestehtävät sekä hallinnollisten töiden ja lautakuntatyön lisäksi mm. laajasti kokoelmatyötä, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta, tapahtumien järjestämistä ja kirjaston markkinointitehtäviä sekä asiakaspalvelua. Kirjastonjohtaja vastaa Jokioisten kirjaston osalta yhteistyöstä muiden Louna-kirjastojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.Työ on kaksivuorotyötä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot (KirL 904/1998 § 8 ja KirA 406/2013 § 4). Työssä tarvitaan aktiivista kehittämisotetta sekä yhteistyö- ja organisointitaitoja.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 27.3.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella

Kirjastolautakunta, Jokioisten kunnankirjasto, Keskuskatu 27, 31600 Jokioinen
tai sähköisesti osoitteeseen sirkka.ylander@jokioinen.fi.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Lisätietoja antaa kirjastonjohtaja Sirkka Ylander, puh. 050 4687 810 tai sähköpostilla: sirkka.ylander@jokioinen.fi ja sivistystoimen osastopäällikkö Jari Sillanpää, puh. 050 545 1005.

Kirjastonjohtajan viransijaisuus Jokioisilla

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.