Opintomatkat Jyväskylä-Savonlinna 11-12.11. sekä Seinäjoki 11.12.

Maakuntakirjasto järjestää kirjastojen henkilökunnalle kaksi opintomatkaa: 11.-12.11. Jyväskylään, josta matka jatkuu Savonlinnaan Jyväskylässä on tarkoitus keskustella kirjastoverkkoon liittyvistä asioista ja vapaaehtoistyövoiman käytöstä kirjastossa. Savonlinnassa pääsemme tutustumaan uuteen kirjastoon, Joeliin. Jyväskylä-Savonlinna-matka on tarkoitettu ensisijaisesti kirjastojen johtajille. Matkan aikana pyritään järjestämään aikaa yhteistyöneuvottelulle.

Pargas stad anställer en bibliotekarie / Paraisten kaupunki hakee kirjastonhoitajaa

Pargas stad anställer en bibliotekarie för tiden 11.11.2013 – 12.6.2014 till Pargas bibliotek. Till arbetsuppgifterna hör informations- och kundtjänst, utveckling av samlingarna och planering av verksamhet på biblioteket.  Behörighetsvillkoren är: Universitets- eller yrkeshögskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har

Lukuintoilua 2 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden päivä

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjasto-, opetus-  ja nuorisotoimen henkilöstölle koulutustilaisuuden, jonka aiheena on lasten- ja nuortenkirjallisuus. Koulutuspäivän aikana luodaan katsaus tämän hetken lasten ja nuortenkirjallisuuden trendeihin, uusiin ja vanhoihin tekijöihin. Tilaisuuksissa tutustutaan myös lasten

Erityisryhmät kirjastossa – koulutus 5.11.

Tervetuloa maakunnalliseen koulutukseen Turun kaupunginkirjaston Studioon 5.11. klo 8:45-15:30. Koulutus tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat asiakaspalvelutyössä monenlaisia ihmisiä. Turun kaupunginkirjastossa lähdettiin keväällä 2013 työstämään asiakaspalveluohjetta erityisryhmien kohtaamiseen, asiakaspalveluohjeen lisäksi ideointi poiki myös ko. koulutuspäivän sekä tapahtumapäivän. Asiakaspalveluohjeen laadinta sai