Teman för utbildningarna är färdigheter i att uppträda inför och möta grupper. Den aktiverande och praktiskt inriktade dagen erbjuder redskap för handledning av grupper.  Workshoppen ger praktiska tips om förberedelser och handledning av en grupp. Målet är också att förstärka deltagarnas kommunikations- och presentationsfärdigheter och att undersöka hur konkreta och mångsidiga övningar påverkar lärandet.

Utbildare är Jutta Laino från Ohjaamo http://www.ohjaamoon.fi/ .

Dagen innehåller även presentationer av Nätet i besittning-projektets best practises från Åbo och/eller Vasa stadsbiblioteken.

Workshopparna ordnas i samarbete med de lokala landskapsbiblioteken och Närings-, trafik- och miljöcentralerna och riktar sig till  bibliotekspersonalen och bibliotekens samarbetspartners inom uppsökande och social biblioteksverksamhet i alla landskap förutom Norra Karelen, Kajanaland, Södra och Norra Savolax.

Verkstäderna är gratis för deltagarna. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch på egen bekostnad.

Åbo 20.3.2012 kl 9.30 – 16.00 Studion på huvudbiblioteket, Slottsgatan 2.
Anmälningstiden tar slut den 13.3.

Program

9.30-9.45 Kaffe
9.45- 12

Orientering
– Vad påverkar hur vi upplever olika tillfällen när man uppträder och möter och handleder grupper?

Att framträda
– Rampfeber: Vad det beror på och hur vi kan påverka det?
– Att förbereda sig: Redskap för att bygga inspirerande och tydliga presentationer
– Förmågan att uttrycka sig

Att handleda grupper
– Tillförlitlighetsintryck: Hur man tar plats framför en grupp?
– Kontakt och stämning: Vad är deras betydelse i handledning av en grupp?

12-13 Lunch

13- 14.45

Att handleda grupper
– Redskap för handledning av grupper: Vilka slags övningar och metoder kan man använda? Vad ska man ta hänsyn till när man handledar en grupp? Hur påverkar socialt biblioteksarbete och olika slag av grupper t.ex. valet av metoder?

14.45 – 15 Kaffe

15 – 16 Best practices och erfarenheter från Nätet i besittning-projektet

Välkommen!

Information och anmälningar

Mera information verkkohaltuun@gmail.com eller
Projektchef Päivi Jokitalo, p. 040 830 4213 / 040 508 3503
Projektplanerare Paula Saunamäki, p. 040 830 2356

Gruppen i besittning! -workshop i Åbo 20.3.

Hakutulokset “Gruppen i besittning! -workshop i Åbo 20.3.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.